HELIOS Fenix 9.51 - Registr obyvatel

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.10.2023     Patch 9.51.080

Opravy

Výdejové soubory z ROB a AISEO Doplnění možnosti načítání výdejových souborů z ROB a AISEO, které obsahují nově sloupec RODNE_PRIJMENI_STAV. Aktualizace funkcionality

28.8.2023     Patch 9.51.050

Opravy

Kontrola omezení svéprávnosti Pokud je nastaveno v lokálním nastavení pro občany kontrolovat dobu omezení svéprávnosti, provádí se kontrola při zobrazení občanů (Úloha - Občané) jen pro občany v evidenci Trvale. Aktualizace funkcionality

3.7.2023     Patch 9.51.030

Opravy

Aktivní plocha Optimalizace a zrychlení načítání aktivní plochy. Aktualizace funkcionality

24.4.2023     Patch 9.51.000

Novinky

Verze Aktualizované vydání pro verzi 9.51 - Vytvořeno s použitím nových společných knihoven a funkcí. Dokumentace
Volební seznamy Kopírování poznámek mezi seznamy - rozšíření možnosti nastavení pro kopii poznámek k výkonu volebního práva a poznámek ze zdrojového do cílového volebního seznamu. Nově je možné přebrat i nastavení Volič / Nevolič.
Kopírování poznámek
Volební seznamy Aktualizace volebního seznamu - nově je možné zatrhnout nastavení: Automaticky smazat nenalezené v evidenci. Pokud je tato volba zatržená, budou z volebního seznamu vymazání občané, kteří se již nenajdou v evidenci občanů. Např. smazaní občané v evidenci Volby přechodně - smažou se ze zvláštního seznamu.
Aktualizace seznamů
Volební seznamy Při sestavování volebního seznamu doplněná kontrola, zda existují pro daný typ voleb v číselníku poznámky s kódem U, M, N - pokud je v globálním nastavení uvedené, že se mají tyto poznámky uplatnit. Pokud se poznámky nenajdou, vypíše se chyba a nedojde k sestavení seznamu. Uživatel musí nejdříve poznámky do číselníku poznámek doplnit, nebo odtrhnout nastavení pro nenalezenou poznámku.
Aktualizace funkcionality