HELIOS Fenix 9.51 - Pokladna

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.10.2023     Patch 9.51.080

Novinky

Formulář pokladního dokladu Způsob tisku. Doplněn řádek výpisu případné chyby.


09.10.2023     Patch 9.51.070

Novinky

Číselník Odběratelé/Dodavatelé Aktualizace číselníku odběratelů-dodavatelů. Zastaralé volání WS ARES je nahrazeno za volání ARES Rest API.


28.08.2023     Patch 9.51.050

Opravy

Formulář Pokladní doklad Akce Změnit způsob úhrady je navázána na kontrolu, zdali pokladní dokladní není součástí inventury.


05.06.2023     Patch 9.51.020

Opravy

Účtování Provedena oprava při účtování PAP. Doplnění hodnoty IcoAP partnera není podmíněno typem osoby. Řídí se hodnotou IČ uvedené u partnera. Pokud je IČ rodné číslo pak hodnota IcoAP je 111.


15.05.2023     Patch 9.51.010

Opravy

Sestava pokladní deník Aktualizován formulář Výběrová podmínka před tiskem pokladního deníku. Tlačítko Vymazat nastaví výchozí hodnotu také pro ovládací prvky: způsob úhrady, bez vazby, textová pole OD, druh, pokladní operace.


24.04.2023     Patch 9.51.000

Novinky

Formulář Pokladní doklad Nová záložka Přiložené dokumenty. Obsahuje zjednodušené informace o dokumentech připojených v evidenci Správa dokumentů .
Formulář Přílohy k pokladnímu dokladu Nové tlačítko pro výběr souboru na disku. Pokud je zadána cesta pak je při uložení zobrazen dialog zdali soubor uložit do Správy dokumentů .

Opravy

Formulář pokladního dokladu U zákazníka, který měl licenci pouze na modul Pokladna (bez modulu Účetnictví) skončila akce zobrazení formuláře pokladního dokladu chybou (chybu způsobovala funkcionalita „Náhled účtování").