HELIOS Fenix 9.51 - Pohledávky a místní poplatky

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

01.11.2023 Patch 9.51.085

DLL 9.51.2

Opravy:

Karta plátce / číselník plátců Opravena chyba při výběru poplatníka nad novou kartou v modulu POH.

30.10.2023 Patch 9.51.080

DLL 9.51.2

Opravy:

Potvrzení o úhradě Upraveno potvrzení o úhradě předpisu.
Doplněna adresa úřadu
Doplněno DIČ
Doplněna možnost doplnění: Doklad o přijaté platbě
Doplněna možnost doplnění: Účel platby (např. Poplatek za psy)
Doplněno datum splátky (pokud je napárována)
Filtr pohledávky Opravena chyba základního filtru pro výběr pohledávek (vymáhání)

09.10.2023 Patch 9.51.070

DLL 9.51.1

Novinky:

ARES Api Napojení na provoz nového modernizovaného informačního systému ARES.

Opravy:

Vyřazení z podrozvahy Oprava textu informativního hlášení.

18.09.2023 Patch 9.51.060

DLL 9.51.1

Opravy:

Karta pohledávky Na kartě pohledávky lze již ukládat RČ plátců z jiných zemí. (UK)
Karta pohledávky Upravena funkcionalita odesílání emailu z karty.

28.08.2023 Patch 9.51.050

DLL 9.51.1

Novinky:

Karta pohledávky Na kartu pohledávky, nad jednotlivými předpisy přidána do menu možnost tisku podkladu o zaplacení konkrétního předpisu.
Vymáhání Doprogramována do hlavního menu funckionalita vymáhání výzva 016.

Opravy:

Start programu nad db ORACLE Opravena chyba update nad databází Oracle při otevření modulu POH.

24.04.2023 Patch 9.51.000

DLL 9.51.0

Novinky:

Karta pohledávky Do karty pohledávky integrováno individuální rozesílání informace o poplatku emailem.
Sestava A103C Vytvořena nová sestava A103C, která obsahuje sloupec splatnosti oproti A103B, která obsahuje datum úhrady. Obě jsou 100% totožné použe každá zobrazuje jiný datum, takže se dobře doplňují.

Opravy:

Hromadný předpisný seznam U hromadného předpisného seznamu doplněna funkcionalita pro zobrazení dlužníka na nové straně s číslem jednacím. A možností vlastního textu odůvodnění.