HELIOS Fenix patch 9.51.090 obsahuje aktualizované verze modulů označené hvězdičkou - *:
________________________________________________________________________________

   Ekonomický subsystém:

  Účetnictví UCA 9.51.002 *
  Výkaznictví UCV 9.51.001
  Rozpočet RUV 9.51.003 *
  Účetnictví státu - přenosy USP  9.51.001 *
  Banka BAN 9.51.008 *
  Pokladna POK 9.51.007 *
  Pohledávky a místní poplatky POH 9.51.007 *
  Kniha došlých faktur KDF 9.51.007 *
  Kniha vydaných faktur KDD 9.51.005 *
  Majetek MAJ 9.51.006 *
  Objednávky OBJ 9.51.008 *
  Sklady MTZ 9.51.002 *
  Rozpouštění nákladů a výnosů RZP 9.51.001
  Schvalování SCH 9.51.001
  Insolvenční rejstřík IRE 9.51.000

Centrální evidence smluv - spouštěč CES 9.51.000


   Územní subsystém:

  Matrika MAT 9.51.003 *
  Registr nemovitostí REN 9.51.002 *
  Registr obyvatel ROB 9.51.004 *
  Územně identifikační registr UIR 9.51.001


   Administrátorské nástroje:

  Společný spouštěč
SSP
9.51.002 *
  Ochrana osobních údajů OOU 9.51.001
  Správa aplikací a uživatelů SAU 9.51.001

Správa úlohy Sklady suMTZ 9.51.001

Zálohování databáze Zalohovani 7.10.000

Zálohování databáze Zalohovani.NET 9.51.000

Upgrade databáze UPD 9.51.001 / 9.41.001

________________________________________________________________________________