HELIOS Fenix 9.51 - Objednávky

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.10.2023     Patch 9.51.080

Opravy

Napojení na spisovou službu Aktualizováno rozhraní pro komunikaci se spisovou službou EZOP.

09.10.2023     Patch 9.51.070

Novinky

Ares API Napojení na provoz nového modernizovaného informačního systému ARES.

Opravy

Schvalování objednávky e-mailem V případě tisku objednávky pomocí Crystal Reportu se při schvalování objednávky e-mailem z formuláře Objednávky generuje do vytvářeného e-mailu text v podobě:
číslo objednávky {mezera} text z hlavičky objednávky {mezera} součtová částka z řádků objednávky.
V případě hromadného schvalování objednávek e-mailem se výše uvedený text generuje pro každou schvalovanou objednávku.
Formulář Objednávky, resp. menu Úloha -> Schválit obj. e-mailem

18.09.2023     Patch 9.51.060

Opravy

Vyhledání objednávky Revize řazení otevřených oken a oprava textu hlášení po nenalezení objednávky dle zadaných parametrů. Formulář Objednávky, tlačítko Hledat

07.08.2023     Patch 9.51.040

Opravy

Zobrazení objednávky Úprava funkce pro zobrazení detailu objednávky s vazbou na KDF. Menu Úloha -> Objednávky, resp. menu Seznam objednávek -> tlačítko Detail

03.07.2023     Patch 9.51.030

Opravy

Hledání objednávky Úprava formuláře pro vyhledání objednávek dle čísla smlouvy a dodavatele. Formulář Objednávka, tlačítko Hledat...
Vyhledání objednávek dle výběrového filtru Úprava dotazu pro vyhledání objednávek dle čísla smlouvy. Výběrový filtr v menu Úloha -> Objednávky
Detail objednávky Úprava dotazu pro podporu MSSQL2012. Menu Úloha -> Seznam objednávek -> tlačítko Detail

05.06.2023     Patch 9.51.020

Opravy

Aktivní plocha Úprava dotazu pro zobrazení částky realizovaných objednávek. Menu Nástroje -> Nastavení, volba Zobrazit aktivní plochu
Schválení objednávky e-mailem Úprava funkce pro hromadné schválení objednávky e-mailem. V případě, kdy se pro tisk objednávek používá MS WORD je možné ovlivnit v menu Nástroje -> Nastavení -> záložka Ostatní, volba Autom. vytvořit z objednávky přílohu do e-mailu automatické vytvoření přílohy a její napojení do vytvořeného e-mailu k odeslání schválení objednávek.
V případě tisku objednávek pomocí Crystal report je nutné si případné přílohy předem připravit a do vytvořeného e-mailu je ručně připojit. Pro vytvoření přílohy v podobě PDF je možné použít tlačítko Náhled v detailu objednávky.
Menu Úloha, volba Schválit obj. e-mailem

15.05.2023     Patch 9.51.010

Novinky

Nastavení objednávek Při tisku objednávky pomocí Crystal reportu je nyní možnost si zvolit podobu tiskového výstupu. Vedle sestavy s razítkem a podpisem v patičce sestavy je možnost si zvolit také sestavu s polem pro elektronické schválení. Menu Nástroje, volba Nastavení -> Nastavení objednávek, část Standardní výstup

Opravy

Tisk objednávky Doplnění možnosti tisku objednávky pro nastavení Způsobu výstupu na Crystal report. Formulář Objednávky, tlačítko Tisk objednávky

24.04.2023     Patch 9.51.000

Novinky

Verze Aktualizované vydání pro verzi 9.51. Vytvořeno s použitím nových společných knihoven a funkcí. Dokumentace

Opravy

Nová objednávka Byl upraven mechanismus návrhu následného čísla objednávky. V případě povolení opravy čísla objednávky je nově možné opravovat pouze pořadové číslo objednávky (část zvoleného formátu čísla objednávky). Formulář Objednávky, tlačítko Nová