HELIOS Fenix 9.51 - Sklady

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

05.06.2023     Patch 9.51.020

Opravy

Aktivní plocha Ošetřena funkcionalita aktivní plochy modulu Sklady na chybové stavy tak, aby v případě, že se pracuje s neočekávanými hodnotami, typy nebo formáty nedocházelo k závažným následkům vedoucím až k ukončení aplikace.

24.04.2023     Patch 9.51.000

Opravy

Objednávky materiálu
  • Upraven postup zakládání nového záznamu do modulu Objednávky:
    • Nastavení pro formát čísla objednávky přebíráno v plném rozsahu z modulu Objednávky. Na formuláři pro pořízení nové objednávky je toto nastavení v plném rozsahu zobrazeno v needitovatelném stavu.
    • V případě povolení editace čísla objednávky je povoleno editovat pouze číselnou část, aby nedošlo k porušení struktury daného formátu (toto je od aktuální verze ve shodě s postupem uplatňovaným v modulu Objednávky).
    • Funkcionalita ukládání záznamu nové objednávky je totožná s tou, která je použita přímo v modulu Objednávky (nedochází k nesouladu hodnot, číslování nebo formátů apod.).
Sklady - Objednávky materiálu

Novinky

Aktualizované vydání pro verzi 9.51 Vytvořeno s použitím nových společných funkcí a knihoven.