HELIOS Fenix 9.51 - Matrika

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

27.11.2023     Patch 9.51.090

Opravy

Tisková šablona
 Oprava souboru šablony mat_overovaci_dol.dot - oprava chyby textu.
Tiskový report
 Oprava souboru tiskového reportu mat_kmml.rpt - změna velikosti písma.


11.07.2023     Patch 9.51.035

Opravy

Matrika Formulář knihy manželství - do formuláře knihy manželství nešly zadat na záložce Rodiče - ženich údaje pro matku ženicha. Formulář byl chybně přesměrován na záložku Údaje pro tisk sestav.

03.07.2023     Patch 9.51.030

Legislativa

Matrika Tiskové matriční vzory - od 1. července 2023 zavedení nového vzoru rodného listu(č. 23) pro případy stejnopohlavních rodičů, úpravy stávajících vzorů (č. 5, 6, 17, 19, 22). Novela matriční vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24.04.2023     Patch 9.51.000

Legislativa

Matrika Tiskopisy statistických hlášení - vyhláška č. 404/2021 Sb. o programu statistických zjišťování na rok 2023. Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. Do programu zapracovány nové tiskopisy Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí, Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství.