HELIOS Fenix 9.51 - Kniha došlých faktur

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

27.11.2023     Patch 9.51.090

Opravy

Ověřování ARES pro neplátce
Opravena chyba, kdy při ukládání program hlásil chybu, že DIČ musí být vyplněno celé.
 
­Update dodavatel přes ARES
Opravena chyba, kdy se chybně objeví, že se jedná o zahraniční fakturu, nikoli tuzemskou.
 
­Příjem elektronické faktury
Doplněno dotahování Správce rozpočtu, pro organizace, které mají jen jednoho správce rozpočtu.
 
­Blokace úhrady faktury
Blokování úhrady omezeno na faktury.
 

30.10.2023     Patch 9.51.080

Opravy

Napojení na spisovou službu
Aktualizováno rozhraní pro komunikaci se spisovou službou EZOP.
 

09.10.2023     Patch 9.51.070

Novinky

­Ares Api
Napojení na provoz nového modernizovaného informačního systému ARES.
 

Opravy

­Chyba při párování záloh
Opraveno mazání vazebních tabulek u platebních vět zálohových faktur.
 
­Nejde vytvořit doklad o přijaté platbě
Opravena chyba při vytváření daňového dokladu, pokud faktura má více platebních vět.
 

18.09.2023     Patch 9.51.060

Opravy

­Chyba ve formátování čísla objednávky
Opraveno chybné formátování čísla objednávky.
 

07.08.2023     Patch 9.51.040

Opravy

­Nešla uložit fyzická osoba vícekrát
Umožněno uložit pro fyzickou osobu občan, stejné jméno vícekrát.
 
­Datum úhrady v bance
Při zaúčtováním platební věty, zrušeno přepsání datumu Úhrady v bance na platební větě, která je uhrazena zálohou.
 

05.06.2023     Patch 9.51.020

Opravy

­Chyba při zaúčtování faktury na db Oracle
Opraven select pro db Oracle.
 
­Výběr sestavy Odsouhlasené faktury
Opravena chyba, kdy při výběru sestavy Odsouhlasené faktury došlo k chybě.
 

24.04.2023     Patch 9.51.000

Novinky

Blokace úhrady Byla doplněna nová možnost blokace úhrady. Volba je přidána do Nastavení pro IČO a KDF. Při této volbě nebude možné vytvořit platební větu, dokud nebude faktura zaúčtovaná.
Načítání IsDOC PDFa3 Byla doplněna nová možnost načítání elektronických faktur pro faktury z PDFA3.
Kontrola saldokonta-tisk Byla doplněna nová možnost tisku kontroly saldokonta.
Nový sloupec "zbývá" do okna pro párování objednávek a limitovaných příslibů Do okna pro párování objednávek a limitovaných příslibů byl doplněn nový atribut „Zbývá“, který udává zbývající částku dostupnou k čerpání.
Třídění v číselníku Správa rozpočtových prostředků Byla doplněna nová možnost třídit v číselníku Správa rozpočtových prostředků dle vybraného sloupce.