HELIOS Fenix 9.51 - Kniha vydaných faktur

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.10.2023     Patch 9.51.080

Opravy

Upomínky Při pořízení komentáře do nové upomínky aplikace padala do chyby pokud v nastaveních aplikace byla uvedená neexistující cesta na neexistující server.

09.10.2023     Patch 9.51.070

Novinky

Číselník Odběratelé/Dodavatelé Aktualizace číselníku odběratelů-dodavatelů. Zastaralé volání WS ARES je nahrazeno za volání ARES Rest API.

07.08.2023     Patch 9.51.040

Opravy

Sestavy Neuhrazené daň.doklady - časová struktura s podmínkou do období. Oprava kdy se nezobrazovala částka zbývá uhradit.
Nastavení KDD - Lokální Záložka Účtování. Automatické rozúčtování podle zvolené šablony. Přístupné i pro neplátce DPH, kde má význam pro šablony umožňující doplňovat PAP.
Formulář Faktura Upraveny akce pro opakování faktury tak, aby se v externím čísle faktury projevilo obecné nastavení Maska + Variabilní symbol.

15.05.2023     Patch 9.51.010

Opravy

Formulář Faktura Tisk faktury. Pokud má odběratel vyplněnou položku email. Pak tisk faktury mohl spadnout do chyby.
Číselník Odběratelé/Dodavatelé U záznamu nešly vymazat doplňkové údaje: e-mail, webová stránka, specifikace, fax, telefon.

24.04.2023     Patch 9.51.000

Novinky

Formulář Faktura Tisk průvodního dokladu. Vytvořen nový soubor KDDPruvodniDokladRozsireny.dotx jako kopie souboru KDDPruvodniDoklad.dot a byl převeden do nejnovějšího formátu dotx. Původní soubor KDDPruvodniDoklad.dot je zachován beze změny. Soubor KDDPruvodniDokladRozsireny.dotx obsahuje navíc: Poslední řádek je datum a čas tisku + uživatel dle přihlášeného loginu, pole nazev_odberatele obsahuje i IČO odběratele pokud je známo, variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol, způsob úhrady, pole cislo_faktury obsahuje i číslo a rok knihy, předmět plnění (text z řádků umístěný za sebou).