HELIOS Fenix 9.51 - Společný spouštěč

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

10.08.2023     Patch 9.51.045

Opravy

Spuštění programu Ošetřena situace, pokud licenční záznam obsahuje nekorektní nebo prázdnou hodnotu evidenčního čísla zákazníka. Tento stav způsoboval fatální chybu při startu aplikace.
Přihlašování k databázi
Opraveno načítání přihlašovacích údajů k databázi pro síťová připojení.

07.08.2023     Patch 9.51.040

Opravy

Aktivní plocha - sekce Hotline
Opraven formát údaje Identifikátor hotline na dolní liště aktivní plochy spouštěče.

24.04.2023     Patch 9.51.000

Novinky

Připojení k databázi Zahájena podpora aplikace Společný spouštěč HELIOS Fenix pro připojení k databázi ORACLE. Společný spouštěč - Databáze
Aktualizace produktu
Při otevírání webového odkazu aktualizací verze je uživateli nabízeno uzavření Spouštěče, aby mohla být provedena bezpečná aktualizace produktu.
Společný spouštěč - Aktualizace produktu
Aktivní plocha - sekce hotline
Na aktivní okno Spouštěče doplněn odkaz na e-mail pro hotline Fenixu.
Společný spouštěč - Vzhled aplikace, základní ovládací prvky

Opravy

Zavírání jednotlivých modulů v záložkách a zavírání celé aplikace Byl vytvořen mechanizmus pro bezpečné zavírání modulů v záložkách Společného Spouštěče HELIOS Fenix tak, aby byly spolehlivě vykonávány činnosti prováděné při uzavírání modulů. Společný spouštěč - Zavírání jednotlivých modulů v záložkách a zavírání celé aplikace
Vzhled aplikace a základní ovládací prvky Webové zdroje pro Infokanál a Školení se načítají nezávisle na startu aplikace a v případě neúspěšného načtení je zobrazena informace v podobě ikony.
Společný spouštěč - Vzhled aplikace, základní ovládací prvky
Připojení k databázi
Ošetřen problém s připojením k databázi MS SQL Server, pokud je na serverové konfiguraci SQL Serveru nastavena volba Force Encryption.
Společný spouštěč - Databáze
Připojení k databázi
Opraven problém s kódováním, projevující se chybovým hlášením "No data is available for encoding 1250 ..." v okamžiku pokusu o přihlášení do systému.
Společný spouštěč - Databáze