HELIOS Fenix 9.51 - Společné komponenty

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.10.2023     BIN 9.51.070

Novinky

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Pohledávky Aktualizace knihovny fenPohTool.dll
  • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Pohledávky.                                                                                                                                                                                         

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Registr obyvatel Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.RobTool.dll
  • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Registr obyvatel.

Napojení na spisovou službu Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.SSL.Ezop.dll
  • Aktualizace rozhraní pro komunikaci se spisovou službou EZOP.


09.10.2023     BIN 9.51.070

Novinky

Aktualizace číselníku odběratelů-dodavatelů
Nová knihovna Asseco.Fenix.AresAPI.dll
  • Napojení na provoz nového modernizovaného informačního systému ARES. Zastaralé volání WS ARES je nahrazeno za volání ARES Rest API.                                                    


18.09.2023     BIN 9.51.060

Opravy

Napojení na spisovou službu
Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.SSL.Ezop.dll
  • Aktualizace rozhraní pro komunikaci se spisovou službou EZOP.                                                                  


28.08.2023     BIN 9.51.050

Opravy

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Pohledávky
Aktualizace knihovny fenPohTool.dll
  • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Pohledávky.                                                                                                                                                                                         


05.06.2023     BIN 9.51.020

Opravy

Odesílání e-mailů
  • Provedena změna zjišťování stavu instalace aplikace MS Outlook pro spolehlivější ověření při různých verzích MS Office. Využíváno v modulech Fenix při automatickém odesílání e-mailů.

15.05.2023     BIN 9.51.010

Opravy

Automatická aktualizace
  • Aktualizace obsahuje úpravu, která zajistí kontrolu přítomnosti platné konfigurace připojení k databázi a při neexistující, nevyplněné nebo chybné konfiguraci připojení k databázi zobrazí varování ještě před tím, než uživatel spustí vlastní aktualizaci. V případě instalace patche jde pouze o upozornění, v případě instalace velké verze produktu jde o varování a nedpopručení pokračovat v instalačním procesu, protože pokud se aktualizační nástroj nepřipojí k žádné databázi, nebude žádná databáze převedena na novou verzi produktu a po instalaci nové verze nebude možné se k žádné z používaných databází připojit, dokud nebudou aktualizovány samostatně.

  • Aktualizace obsahuje opravu, která zabrání možné chybě zálohování databáze zařazeného do procesu instalace při příležitosti přechodu z verze 9.41 na verzi 9.51.