HELIOS Fenix 9.51 - Banka

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.10.2023     Patch 9.51.080

Opravy

Automatické načítání výpisu v CM Úprava ukládání bankovního obratu výpisu. Menu Úloha, volba Automat. příjem výpisu v CM.

09.10.2023     Patch 9.51.070

Novinky

Ares API Napojení na provoz nového modernizovaného informačního systému ARES.

18.09.2023     Patch 9.51.060

Opravy

Identifikace párované platby Do seznamu platebních vět je doplněn sloupec Splatnost. Formulář Ruční příjem výpisu z banky, tlačítko Zaúčtovat řádek.

07.08.2023     Patch 9.51.040

Opravy

Automatické zaúčtování s vazbou na KDD Číslo zdrojového dokladu pro vydané faktury se generuje dle volby Zobrazení čísla dokladu z vydané faktury (KDD) v nastavení majitele úlohy. Pokud je volba zatržena, tak číslo zdrojového dokladu odpovídá VS vydané faktury. Menu Úloha -> Majitel -> Údržba, volba Zobrazení čísla dokladu z vydané faktury (KDD).

03.07.2023     Patch 9.51.030

Úpravy

Hromadné zaúčtování Rozšíření funkce o možnost trasování dle nastavení. Menu Nástroje -> Nastavení -> Nastavení banky, volba Zapnout trasování.

05.06.2023     Patch 9.51.020

Opravy

Párování došlých plateb na vydanou zálohovou fakturu Doplnění přebírání IcoAP v případě, kdy je odběratelem fyzická osoba podnikající, která má vyplněné validní IČO. V případě, kdy IČO nebude vyplněné, nebo nebude validní se do IcoAP doplní hodnota 111. Formulář Ruční příjem výpisu z banky, tlačítko Zaúčtovat řádek.
Rozúčtování Doplnění přebírání textu účetního dokladu při rozúčtování. Menu Účetnictví, volba Rozúčtování.

15.05.2023     Patch 9.51.010

Novinky

Opravy

Sestava Zaúčtované obraty - detail účtování Oprava definice šablony ban_detz.rpt. Menu Sestavy volba menu Zaúčtované obraty - detail účtování nad formulářem Ruční příjem výpisu z banky.

24.04.2023     Patch 9.51.000

Novinky

Sestava Účtovací předpis banky Na základě nastavení volby Přebrat volby do patičky sestavy a vyplnění polí Pole1, Pole2 a Pole3 je možné ovlivnit texty v patičce sestavy. Do Pole1 a Pole3 je možné zapsat maximálně 30 znaků, do Pole2 maximálně 17 znaků. Defaultně je volba nezaškrtnutá. Menu Nastavení aplikace, záložka Sestavy.
Sestava Detail zaúčtování bankovního výpisu Na základě nastavení volby Tisknout Poznámka - název plátce / příjemce je možné si do hlavičky dokladu také dotáhnout poznámku týkající se plátce/příjemce. Defaultně je volba nezaškrtnutá. Menu Nastavení aplikace, záložka Sestavy.
Sestava Detail zaúčtování bankovního výpisu Na základě nastavení volby Opticky oddělit hlavičku dokladu je možné si na sestavě opticky oddělit hlavičky dokladu. Defaultně je volba nezaškrtnutá. Menu Nastavení aplikace, záložka Sestavy.
Dolní lišta aplikace Na pole IČO v dolní liště aplikace je doplněn ToolTip. Po najetí nad zmíněné pole, se uživateli zobrazí text z atributu Název organizace. Hlavní formulář aplikace.
Verze Aktualizované vydání pro verzi 9.51. Vytvořeno s použitím nových společných knihoven a funkcí. Dokumentace

Opravy

Sestavy Byl upraven mechanismus zadávání změny datumů pro výběr dat do sestav. Menu Sestavy pod nabídkou Bankovní účty majitele.