HELIOS Fenix 9.41 - Účetnictví státu - přenosy

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.01.2023     Patch 9.41.040

Opravy

Číselník zodpovědných osob
  • Opravena nástrojová lišta Číselníku zodpovědných osob pro bezproblémový chod v prostředí uvnitř záložky aplikace Společný spouštěč. Pozn.: chyba spočívala v nereagování tlačítek tlačítek nástrojové lišty uvedeného číselníku na kliknutí myši a nezobrazování obláčkové nápovědy po přejetí myši nad tlačítkem v případě spuštění aplikace v záložce Společného spouštěče.

07.11.2022     Patch 9.41.000

Novinky

Sestavování výkazů
  • Balíček č. 51:
    • Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu FIN pro rok 2022-2, dle balíčku č. 51 CSÚIS: změna obsahu pro část IX., nová část X.