HELIOS Fenix 9.41 - Rozpočet

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

5. 6. 2023     Patch 9.41.100

Oprava


Kontrola na předpis Při kontrole po komponentě při pořizování řádku rozpočtového opatření se v případě chyby zobrazí správná hláška "Zadané konto nevyhovuje rozpočtovému předpisu.". menu Úloha

9. 1. 2023     Patch 9.41.030

Novinky


Kapitoly státního rozpočtu Podle vyhlášky č. 402/2022 Sb. je do seznamu kapitol státního rozpočtu, používaného při tisku číselníku UZ MF, doplněna kapitola 364 Digitální a informační agentura. menu Číselníky
Rozpočtový předpis: Účelové znaky kapitoly NSA, DIA Do rozpočtového předpisu pro ÚSC (RP01_USC_2022_01.TXT) je doplněna možnost pořídit ÚZ kapitol SR 362 Národní sportovní agentura a 364 Digitální a informační agentura. menu Úloha, Rozpočtový předpis

7. 11. 2022     Patch 9.41.000

Novinky


Rozpočtová opatření - vložit řádky z Excelu Na formuláři je funkce Vložit z Excelu, která umožňuje vložit data do řádků opatření z Excelu ve shodné struktuře s definicí rozpočtové věty včetně částky změny rozpočtu, text je volitelný. menu Úloha, Rozpočtová opatření
Číselník Mimořádné události MF Do menu Číselníky je doplněný nový číselník Mimořádné události MF, potřebný pro sestavení částí X.a a X.b výkazu FIN ÚSC. menu Číselníky