HELIOS Fenix 9.41 - Registr obyvatel

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

28.8.2023     Patch 9.41.130

Opravy

Kontrola omezení svéprávnosti Pokud je nastaveno v lokálním nastavení pro občany kontrolovat dobu omezení svéprávnosti, provádí se kontrola při zobrazení občanů (Úloha - Občané) jen pro občany v evidenci Trvale. Aktualizace funkcionality

3.7.2023     Patch 9.41.110

Opravy

Aktivní plocha Optimalizace a zrychlení načítání aktivní plochy. Aktualizace funkcionality

30.1.2023     Patch 9.41.040

Novinky

Nástroje - Importy z ROB a AISEO - obec Při načítání souborů i pro cizince se zpracovává sloupec typ pobytu, který se v souborech nově vrací. Pokud typ pobytu ze souboru není uvedený v číselníku Druh pobytu, automaticky se záznam založí do číselníku s kódem S a popisem ze souboru (např. Dočasná ochrana, Přechodný pobyt obč. 3. země). U občana (cizince) je pak uvedený druh pobytu odpovídající typu pobytu ze souboru.
Aktualizace funkcionality
Číselníky - Druh pobytu Nově je možné zadat do číselníku Druh pobytu nový záznam. Tento záznam bude mít přiřazený kód U. U takto uživatelských zadaných záznamů je možné popis i opravovat. Při ukládání záznamu se kontroluje, že neexistuje záznam se stejným popisem.
Dokumentace
Start aplikace Upraveno otevírání okna aplikace ROB podle nastavení uloženého pro uživatele. V případě, že je uložená velikost pro daného uživatele menší, než minimální – zobrazí se minimální velikost okna aplikace.
Aktualizace funkcionality

Opravy

Ověřování v ZR Nad seznamem občanů – je možné ověřovat v ZR i občana, který už zemřel, pokud nemá uvedené údaje o místu úmrtí. Aktualizace funkcionality

07.11.2022     Patch 9.41.000

Novinky

Verze Aktualizované vydání pro verzi 9.41 - Vytvořeno s použitím nových společných knihoven a funkcí. Dokumentace
Ověřování v ZR - Notifikace Upozornění na notifikace ze ZR:
• Nástroje – Nastavení programu – Lokální nastavení – na záložce Základní registry je možné nastavit, zda se má zobrazit upozornění na nutnost provedení notifikací, pokud je poslední datum zpracovaných notifikací (spuštění dané akce) starší než počet dnů uvedených v nastavení. Upozornění se objeví uživateli při zobrazení seznamu občanů dané obce – Úloha – Občané.
• Na aktivní ploše přibyly informace pro Základní registry:
- Přístup k ZR – informace, zda je aktivní připojení k ZR
- Poslední spuštění – datum, kdy naposledy proběhly akce Notifikace v ZR a Aktualizační import z ROB a AISEO.
Dokumentace
Omezení svéprávnosti Upozornění na občany, kteří mají omezení svéprávnosti již delší než zadaná doba v letech:
• Podle občanského zákoníku platí: „Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let. Uplynutím doby právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.“
• Nástroje – Nastavení programu – Lokální nastavení – na záložce Občan je možné nastavit, zda se má kontrolovat doba u občanů, kteří mají zadané omezené svéprávnosti. Je možné zadat i počet let, po kterých by se již omezení svéprávnosti nemělo uplatnit (přednastaven počet 3). Upozornění se objeví uživateli při zobrazení seznamu občanů dané obce – Úloha – Občané.
Dokumentace
Občané - Tisk Tisk nad seznamem občanů – pro tisk nad seznam občanů přidaná možnost výběru sloupců do sestav:
• Volební okrsek: tiskne se číslo volebního okrsku,
• Volby - svéprávnost (omezení vol. práva): tiskne se ANO v případě, že občan má v evidenci uvedeno omezení svéprávnosti i k volebnímu právu.
Aktualizace funkcionality
Občané - Výběr Pro filtr nad seznamem občanů doplněné možnosti výběru:
• záložka Obecné – Evidence: Trvale+Neurčeno
• záložka Účelové obvody, Volby – Veden v seznamu voličů ke dni: je možné zadat datum a vybrat typ seznamu:
- Stálý seznam: vyberou se občané v evidenci Trvale s českým občanstvím, kteří k zadanému datumu budou mít minimálně 18 let.
- Stálý seznam + Dodatek: vyberou se občané splňující podmínky pro stálý seznamu, nebo dodatek.
- Dodatek: vyberou se občané v evidenci Trvale, nebo Neurčeno s občanstvím jiným než českým, kteří mají zatrženo veden na dodatku a k zadanému datumu budou mít minimálně 18 let.
- Dodatek EP: vyberou se občané v evidenci Trvale, nebo Neurčeno s občanstvím jiným než českým, kteří mají zatrženo veden na dodatku pro volby do Evropského parlamentu a k zadanému datumu budou mít minimálně 18 let.
Dokumentace

Opravy

Aktualizační soubory z ROB a AISEO a AISC Načítání změnových souborů z ROB a AISEO – pokud je v souboru se změnou pobytu u osoby uvedený i datum úmrtí - bere se změna jako úmrtí, tzn. občan se zařadí do evidence Zemřelí, vyplní se u něj údaje pro úmrtí a k datumu úmrtí se ukončí platnost adresy v ohlašovně. Toto může nastávat od 31.8.2022 u cizinců uvedených ve změnových souborech pro změnu pobytu. Aktualizace funkcionality
Okres - území Hlavního města Prahy Změny v souvislosti se zrušením okresu Hlavní město Praha - změna kódu okresu, případně i názvů na "území Hlavního města Prahy" v záznamech pro:
• Ohlašovnu
• Narození
• Úmrtí
• Sňatky
• Rozvody
• Adresy mimo ohlašovnu
Aktualizace dat