HELIOS Fenix 9.41 - Pokladna

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

28.08.2023     Patch 9.41.130

Opravy

Formulář Pokladní doklad Akce Změnit způsob úhrady je navázána na kontrolu, zdali pokladní dokladní není součástí inventury.


05.06.2023     Patch 9.41.100

Opravy

Účtování Provedena oprava při účtování PAP. Doplnění hodnoty IcoAP partnera není podmíněno typem osoby. Řídí se hodnotou IČ uvedené u partnera. Pokud je IČ rodné číslo pak hodnota IcoAP je 111.


15.05.2023     Patch 9.41.090

Opravy

Sestava pokladní deník Aktualizován formulář Výběrová podmínka před tiskem pokladního deníku. Tlačítko Vymazat nastaví výchozí hodnotu také pro ovládací prvky: způsob úhrady, bez vazby, textová pole OD, druh, pokladní operace.


24.04.2023     Patch 9.41.080

Opravy

Formulář pokladního dokladu U zákazníka, který měl licenci pouze na modul Pokladna (bez modulu Účetnictví) skončila akce zobrazení formuláře pokladního dokladu chybou (chybu způsobovala funkcionalita „Náhled účtování").


20.03.2023     Patch 9.41.060

Opravy

Sestava Platby přes platební terminál Sestava pro terminály GPE. Opraven problém s prohozením měsíc a den ve sloupci datum-šas.


09.01.2023     Patch 9.41.030

Opravy

Pokladní doklad - valutová pokladna Tisk dokladu ve valutové pokladně skončil chybou „Item not found in this collection".12.12.2022     Patch 9.41.020

Opravy

Zaúčtování pokladního dokladu Po zaúčtování nebo smazání účetního dokladu vyvoláno překreslední pohledu na účetní obraty (tabulka v pravé části formuláře pokladního dokladu).


07.11.2022     Patch 9.41.000

Opravy

Tisk pokladního dokladu Při akci "Tisk" a následném programem otevření formuláře "Způsob tisku pokladního dokladu" již po zavření formuláře křížkem "X" nebude proveden tisk (stejné chování jako tl. Zrušit).

Novinky

Formulář Pokladní doklad – náhled účetního dokladu Při roztažení formuláře do šířky jsou v pravé části formuláře zobrazeny účetní obraty ze zaúčtování pokladního dokladu. Pokud k prvotnímu zaúčtování pokladního dokladu existují nějaké vazební doklady, jsou ve formuláři zobrazeny i obraty z těchto vazebních dokladů. Obraty z vazebních dokladů jsou odděleny prázdným řádkem. Po dvojkliku myší na tabulce s účetními obraty v pravé části formuláře se zobrazí standardní detail účetního dokladu, ve kterém lze případně doklad opravovat, pokud ještě není zaúčtován v účetnictví.
Formulář Pokladní doklad – zobrazení navázaných dokladů (faktury, objednávky) Do hlavičky pokladního dokladu doplněn rozbalovací seznam s čísly navázaných objednávek nebo faktur došlých nebo faktur vydaných, které jsou pokladním dokladem hrazeny (položka "Hrazený doklad").Zároveň u jednotlivých řádků pokladního dokladu se zobrazuje číslo hrazené objednávky/číslo řádku objednávky, případně číslo hrazené faktury (sloupeček "Hrazený doklad").
Formulář Pokladní doklad – realizace objednávky Při úhradě objednávky pokladním dokladem je při vytváření vazby na objednávku uživatel dotázán, zda je navazovaná objednávka zcela realizovaná (podobně jako např. v KDF). Pokud odpoví Ano, je objednávka nastavena do stavu Realizovaná a zbývající blokace rozpočtu objednávkou je zrušena (realizovaná objednávka již rozpočet neblokuje). Na realizovanou objednávku nelze navazovat další pokladní doklady a faktury.
Tisk pokladního dokladu Aktualizován formulář Způsob tisku pokladního dokladu. Na záložce "Tisk do" je nový ovládací prvek "Report, zobrazit formulář Tisk sestavy". Řešení má význam pro tisk na obrazovku. Pro přímí tisk na tiskárnu toto nastavení nemá vhodné uplatnění.