HELIOS Fenix 9.41 - Pohledávky a místní poplatky

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

20.03.2023 Patch 9.41.060

DLL 9.41.4

Opravy:

Kontrolní sestava Vytvořena sestava zobrazující chybné nastaveny vazby mezi poplatkem a pohledávkou. Nástroje - Kontroly - Kontrola nepřiřazených poplatků.

20.02.2023 Patch 9.41.050

Opravy:

Nový spouštěč Opravena chyba při integrace do spouštěče.
Karta pohledávky Opraveno načítání karet pohledávek u typu, kde data zadává externí sw.
Karta pohledávky Upravena funckionalita načítání dat karty pohledávky, při 128 tisících kartách pohledávek jednoho typu.
Sestava POH28 Upravena sestava POH28 pro zobrazení správného počtu složenek a jejich částek.
Složenky Opravena chyba při generování složenek podle typu pohledávky.

30.01.2023 Patch 9.41.040

Opravy:

Zůstatky z min. let Vytvořena funkce v externí knihovně, která po zadání typu pohledávky projede aktuální 'z' zůstatky. Podívá se do karty minulého roku, zda karta neobsahuje podobný předpis (stejná částka) a pak si dotáhne text a informaci o blokaci úhrad do aktuálního roku. Výstupem, je sestava, která ukazuje 'z', které jsou upraveny a u kterých nemůže být provedena úprava z důvodu nenalezení původního předpisu nebo nejednoznačnosti předpisů z minulého roku.
Karta pohledávky Ve výběrovém formuláři bylo zvětšeno okénko s typy pohledávek.

28.11.2022 Patch 9.41.010

Opravy:

Vyhledávání podle čísla objektu Upravena funkcionalita vyhledávání, aby šli zadávat nejen čísla, ale i znaky objektu např: 2501/E a vyhledávat podle nich. Max 10 znaků.

07.11.2022 Patch 9.41.000

Novinky:

Přepočet karty Při zobrazení karty se automaticky provede přepočet zůstatku karty.
Ručně zadaná datová schránka Na kartu pohledávky přidána kolonka DS POH, kam si může úřad zadávat ručně dat. schránku bez nutnosti vlastnit ROB. Takto zadány dat. schránky nejsou kontrolovány vůči registrům.
Evidence osvobození Na kartu pohledávky přidány kolonky na evidenci osvobození. Eviduje se vrámci všech let na VS. Přidána nová sestava - Evidence osvobození.
Spouštěč Integrace modulu POH do nového spouštěče.
Opravné položky U sestav opravných položek je přidána možnost: Anonymizace sestavy POH80a.
Sestava platby v jiném roce Do sestavy: Platby v jiném roce byla doplněna informace o částce splátky.