HELIOS Fenix patch 9.41.140 obsahuje aktualizované verze modulů označené hvězdičkou - *:
________________________________________________________________________________

   Ekonomický subsystém:

  Účetnictví UCA 9.41.006 *
  Výkaznictví UCV 9.41.006 *
  Rozpočet RUV 9.41.003 *
  Účetnictví státu - přenosy USP  9.41.002 *
  Banka BAN 9.41.006 *
  Pokladna POK 9.41.008 *
  Pohledávky a místní poplatky POH 9.41.005 *
  Kniha došlých faktur KDF 9.41.007 *
  Kniha vydaných faktur KDD 9.41.004 *
  Majetek MAJ 9.41.007 *
  Objednávky OBJ 9.41.009 *
  Sklady MTZ 9.41.002 *
  Rozpouštění nákladů a výnosů RZP 9.41.000
  Schvalování SCH 9.41.000
  Insolvenční rejstřík IRE 9.41.000

Centrální evidence smluv - spouštěč CES 9.41.000


   Územní subsystém:

  Matrika MAT 9.41.006 *
  Registr nemovitostí REN 9.41.002 *
  Registr obyvatel ROB 9.41.004 *
  Územně identifikační registr UIR 9.41.000


   Administrátorské nástroje:

  Společný spouštěč
SSP
9.41.012 *
  Ochrana osobních údajů OOU 9.41.000
  Správa aplikací a uživatelů SAU 9.41.000

Správa úlohy Sklady suMTZ 9.41.000

Zálohování databáze Zalohovani 7.10.000

Zálohování databáze Zalohovani.NET 9.41.000 

Upgrade databáze UPD 9.41.000 / 9.31.000

________________________________________________________________________________