HELIOS Fenix 9.41 - Objednávky

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

18.09.2023     Patch 9.41.140

Opravy

Vyhledání objednávky Revize řazení otevřených oken a oprava textu hlášení po nenalezení objednávky dle zadaných parametrů. Formulář Objednávky, tlačítko Hledat

05.06.2023     Patch 9.41.100

Opravy

Aktivní plocha Úprava dotazu pro zobrazení částky realizovaných objednávek. Menu Nástroje -> Nastavení, volba Zobrazit aktivní plochu
Schválení objednávky e-mailem Úprava funkce pro hromadné schválení objednávky e-mailem. V případě, kdy se pro tisk objednávek používá MS WORD je možné ovlivnit v menu Nástroje -> Nastavení -> záložka Ostatní, volba Autom. vytvořit z objednávky přílohu do e-mailu automatické vytvoření přílohy a její napojení do vytvořeného e-mailu k odeslání schválení objednávek.
V případě tisku objednávek pomocí Crystal report je nutné si případné přílohy předem připravit a do vytvořeného e-mailu je ručně připojit. Pro vytvoření přílohy v podobě PDF je možné použít tlačítko Náhled v detailu objednávky.
Menu Úloha, volba Schválit obj. e-mailem

15.05.2023     Patch 9.41.090

Novinky

Nastavení objednávek Při tisku objednávky pomocí Crystal reportu je nyní možnost si zvolit podobu tiskového výstupu. Vedle sestavy s razítkem a podpisem v patičce sestavy je možnost si zvolit také sestavu s polem pro elektronické schválení. Menu Nástroje, volba Nastavení -> Nastavení objednávek, část Standardní výstup

Opravy

Tisk objednávky Doplnění možnosti tisku objednávky pro nastavení Způsobu výstupu na Crystal report. Formulář Objednávky, tlačítko Tisk objednávky

20.03.2023     Patch 9.41.060

Opravy

Zobrazení seznamu objednávek bez výběrového filtru Úprava algoritmu sestavení defaultního dotazu pro zobrazení seznamu objednávek. Menu Seznam objednávek

20.02.2023     Patch 9.41.050

Novinky

Seznam objednávek Doplnění možnosti zobrazení seznamu objednávek bez zobrazení předchozího výběrového filtru na základě jeho nastavení. Menu Seznam objednávek

Opravy

Detail objednávky Seznam objednávek, úprava algoritmu zobrazení detailu vybrané objednávky Formulář Seznam Objednávek tlačítko Detail

30.01.2023     Patch 9.41.040

Opravy

Změna textu hlášení Oprava překlepu v hlášce při ruční změně stavu objednávky z Pořízená na Schválená pro případ, kdy neodpovídá login schvalující osoby přihlášenému uživateli. Formulář Objednávka
Vzorová šablona Úprava vzorové šablony Objednavka_DPH_vzor.dot Šablony
Odeslání objednávky e-mailem Ošetření nepodporované verze tvorby tiskopisu objednávky pomocí Crystal Reportu. Formulář Objednávka

09.01.2023     Patch 9.41.030

Opravy

Seznam objednávek Oprava zobrazení seznamu objednávek. Menu Seznam objednávek

12.12.2022     Patch 9.41.020

Opravy

Úloha Doplnění kontroly Infokanálu před ukončením aplikace. Menu Konec

07.11.2022     Patch 9.41.001

Novinky

Zobrazení dokladů navázaných na objednávku Do seznamu dokladů navázaných na objednávku bylo doplněno zobrazení pokladních dokladů s vazbou na objednávku. Formulář Doklady navázané na objednávku
Nová verze knihoven Nový patch 9.41. Vytvořeno s použitím nových knihoven. Dokumentace

Opravy

Sestava „Objednávky tříděné“ Upraveno uspořádání sestavy, doplněny další informace. Menu Sestavy
Sestava „Objednávky realizované“ Upraven vzhled sestavy, doplněny vazby objednávek na pokladní doklady realizující objednávku. Menu Sestavy
Sestava „Objednávky realizované – jednoduchá sest.“ Upraven vzhled sestavy, doplněny vazby objednávek na pokladní doklady realizující objednávku, názvy ek. subjektů v sestavě se berou z historie subjektů dle data vystavení objednávky. Menu Sestavy