9.41.001             07.11.2022

  =>    MSI balíček HELIOS_Fenix_9.41.msi - ver. 9.41.001 obsahuje tyto verze úloh:

  Ekonomický subsystém:

        Účetnictví                                UCA 9.41.001
        Výkaznictví                               UCV 9.41.001
        Rozpočet                                  RUV 9.41.001
        Účetnictví státu - přenosy                USP 9.41.001
        Banka                                     BAN 9.41.001
        Pokladna                                  POK 9.41.001
        Pohledávky a místní poplatky              POH 9.41.001
        Kniha došlých faktur                      KDF 9.41.001
        Kniha vydaných faktur                     KDD 9.41.001
        Majetek                                   MAJ 9.41.001
        Objednávky                                OBJ 9.41.001
        Sklady                                    MTZ 9.41.001
        Rozpouštění nákladů a výnosů              RZP 9.41.001
        Schvalování                               SCH 9.41.001
        Insolvenční rejstřík                      IRE 9.41.000
        Centrální evidence smluv - spouštěč       CES 9.41.000

  Územní subsystém:

        Matrika                                   MAT 9.41.001
        Registr nemovitostí                       REN 9.41.001
        Registr obyvatel                          ROB 9.41.001
        Územně identifikační registr              UIR 9.41.001

  Administrátorské nástroje:

        Ochrana osobních údajů                    OOU 9.41.001
        Správa aplikací a uživatelů               SAU 9.41.001
        Správa úlohy Sklady                       suMTZ 9.41.000
        Zálohování databáze                       Zalohovani 7.10.000
                                                  Zalohovani.NET 9.41.001


  =>    Instalace pro Vazbu Poh-Ban-Pok /knihovny .NET do GAC/:
                CD:\INSTALL\Vazba_Poh-Ban-Pok\HELIOS_Fenix_Vazba_PBP_9.21.000.msi

  =>    Instalace Identity Management: HELIOS Administrace a webové služby IDM a KZR
            CD:\INSTALL\Identity Management\HELIOS_Administrace\HELIOS_Administrace.msi    9.41.000
            CD:\INSTALL\Identity Management\Web IDM\WebIDM.msi                             9.41.000
            CD:\INSTALL\Identity Management\Webová služba IDM\WsIDM.msi                    9.41.000
            CD:\INSTALL\Identity Management\Webová služba KZR\WsKzr.msi                    9.41.000

  =>    Instalace pro Platební terminál /knihovna .NET do GAC/
            CD:\INSTALL\POKplatebni_terminal
               ... Odstraněno, funkcionalitu zajišťuje instalace vazebních knihoven Poh-Ban-Pok.

  =>    Nové UPD (viz CTI_ME.htm):
            CD:\UPD\UPD.941.000\

  =>    Aktualizována instalační příručka.

  =>    Doplňky: NET Framework 4.0 - beze změny,
        NET Framework 2.0 již není vyžadován a proto není obsažen v doplňcích instalace.
        Doplněn odkaz a instalační balíčky na Microsoft Windows Desktop Runtime 5.

  =>    Doplňky: přizpůsobení instalace MDAC20 pro Windows 8, 10 a 11

  =>    Doplňky: certifikáty pro přístup do Správy základních registrů 


______________________________________________________________________________________________________