HELIOS Fenix 9.41 - Kniha došlých faktur

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

07.08.2023     Patch 9.41.120

Opravy

­Nešla uložit fyzická osoba vícekrát
Umožněno uložit pro fyzickou osobu občan, stejné jméno vícekrát.
 

11.05.2023     Patch 9.41.100

Opravy

­Výběr sestavy Odsouhlasené faktury
Opravena chyba, kdy při výběru sestavy Odsouhlasené faktury došlo k chybě.
 

11.04.2023     Patch 9.41.070

Opravy

­Pořizovaní elektronické faktury
Opravena chyba, kdy při načítání druhé ISDOC faktury, zůstávají na první záložce data z jiné záložky.
 

30.01.2023     Patch 9.41.040

Opravy

­Nelze otevřít detail účtu majitele
Opravena chyba při otevírání detailu účtu majitele, když není modul banka.
 
­Nelze zapsat daňový doklad
Změněno zaprotekování atributů pro daňový doklad, při schvalování Croseus.

Změny

­Změna kontroly účetního dokladu
Povoleno vložit účetní doklad, který není v účetnictví Fenix. Kontrola účetního dokladu upozorní, že číslo účetního dokladu neexistuje v účetnictví a dá dotaz, zda opravdu účetní doklad uložit.  

02.01.2023     Patch 9.41.030

Oprava

­Chyba při ověřování plátců DPH
Opravena chyba při volání webové služby pro ověření spolehlivosti plátce DPH.  

28.11.2022     Patch 9.41.010

Oprava

­Chyba při ukončení úlohy
Opraven problém, kdy okno s fakturou bylo zvětšeno na celou obrazovku a zavřelo se následně křížkem. Okno se zavřelo, ale aplikace spadla na chybu.  

07.11.2022     Patch 9.41.000

Novinky


Použití přeplatku na úhradu záloh Byla doplněna nová možnost vytvářet vzájemné zápočty i pro evidované přeplatky záloh a zálohové faktury a platby, které se neúčtují do saldokonta. Lze tedy novou zálohovou fakturu nebo platbu nyní hradit pomocí vzniklého přeplatku dřívějších záloh. Vytváření vzájemného zápočtu se provádí stejným způsobem jako dosud, jen do výběru dokladů pro zápočet byly doplněny dvě nové volby, „Kniha došlých faktur – Zálohy“ a „Kniha došlých faktur – Přeplatky záloh“. Po výběru volby „Kniha došlých faktur – Zálohy“ se zobrazí v seznamu dokladů všechny zálohové faktury a platby, které mají neuhrazené platební věty se způsobem úhrady „Zápočet“. Při volbě „Kniha došlých faktur – Přeplatky záloh“ se zobrazí všechny faktury, ve kterých jsou evidované neuhrazené platební věty typu přeplatek se způsobem úhrady „Zápočet“. Po výběru platebních vět pro zápočet ve spodní části formuláře a jejich uložení do pořizovaného zápočtu jsou postupně vytvořeny jednotlivé řádky zápočtu. Pro zápočet lze použít i více přeplatků, vždy je pouze nutné, aby si odpovídaly částky ve vzájemně započítávaných platebních větách.  
Průvodní doklady pomocí šablony pro MS Word Do průvodního dokladu doplněna možnost tisku zaúčtování úhrad faktury. V průvodním dokladu se tiskne tabulka se všemi obraty z účetních dokladů zaúčtování úhrad. Pokud byl k původnímu zaúčtování vytvořen v UCA opravný doklad, tisknou se i obraty z těchto vazebních.  
Croseus předání údaje o majetku Pokud je na položce FD atribut Evidovat nastaven na Majetek a je převzat do Majetku, předává se do Crosea tabulka s informacemi převzatými z karty majetku.