HELIOS Fenix 9.41 - Kniha vydaných faktur

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

15.05.2023     Patch 9.41.090

Opravy

Formulář Faktura Pokud má odběratel vyplněnou položku email. Pak tisk faktury mohl spadnout do chyby.
Číselník Odběratelé/Dodavatelé U záznamu nešly vymazat doplňkové údaje: e-mail, webová stránka, specifikace, fax, telefon.

30.01.2023     Patch 9.41.040

Opravy

Formulář Faktura Aktualizovaná metoda pro předání faktury ke schvaleni do Crosea.
Typy dokladů: Proformofaktura, Zálohová faktura. O těchto typech se neúčtuje a lze je tedy poslat do Crosea bez tabulky o účtování.


09.01.2023     Patch 9.41.030

Opravy

Formulář Faktura – tisk faktury a odeslat na e-mail Aktualizovaná metoda pro tisk faktury pomocí Crystal Report a odeslání na email. Po odeslání emailu zůstával soubor faktury v pomocném adresáři. Pokud nedošlo ke smazání soboru pak se při dalším emailu odeslal stejný soubor faktury.
Trochu upravena logika ve formuláři faktury: Pro odeslání faktury pomocí Email musí být parametrech před tiskem (formulář Způsob tisku) na záložce Další volby text předmět a zpráva e-mailu. Jinak se považuje zasílání faktury Emailem jako vypnuté.


07.11.2022     Patch 9.41.000

Novinky

Formulář Faktura – tisk faktury a odeslat na e-mail Formulář Nastavení před tiskem faktury na záložce Další volby má nově textové prvky: E-mail, předmět a E-mail, zpráva. Program zjistí, zdali k tisknuté faktuře je znám e-mail odběratele. Pokud ANO je zobrazen dialog Odběratel má vyplněn E-mail. Chcete poslat fakturu pomocí E-mail? Pokud ANO program se bude snažit vytvořit a odeslat emailovou zprávu.
Formulář Faktura – tisk faktury s QR kódem Parametry tisku faktury jsou rozšířeny o možnost zkrátit datum splátky uvedený v QR kódu jako datum splatnosti faktury - počet dní zkrácení. Důvodem je vytvoření časové prodlevy pro provedení transakce tak, aby faktura nebyla uhrazená po datumu splatnosti. Výchozí hodnota je 2 dny.
Formulář Faktura – náhled účetního dokladu Při roztažení formuláře do šířky jsou v pravé části formuláře zobrazeny účetní obraty ze zaúčtování faktury. Pokud k prvotnímu zaúčtování faktury existují nějaké vazební doklady, jsou ve formuláři zobrazeny i obraty z těchto vazebních dokladů. Obraty z vazebních dokladů jsou odděleny prázdným řádkem. Po dvojkliku myší na tabulce s účetními obraty v pravé části formuláře se zobrazí standardní detail účetního dokladu, ve kterém lze případně doklad opravovat, pokud ještě není zaúčtován v účetnictví.
Formulář Faktura - hromadný tisk průvodního dokladu Formulář má novou nabídku v menu Daňový doklad - Tisk průvodního dokladu od-do.
Výběrový formulář umožňuje zadaní více intervalů čísel faktur(od-do).Je možné provést tisk do jednoho dokladu nebo tisknout doklady samostatně.

Formulář Upomínky – tisk upomínky s QR kódem Parametr tisku faktury umožňující zkrátit datum splátky uvedený v QR kódu jako datum splatnosti - počet dní zkrácení je pro zjednodušení použit také v QR kódu tisku upomínky.
Sestava neuhrazené daňové doklady - časová struktura Nově lze sestavit k datumu zdanitelnému plnění.