HELIOS Fenix 9.41 - Společné komponenty

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

05.06.2023     BIN 9.41.100

Opravy

Odesílání e-mailů
  • Provedena změna zjišťování stavu instalace aplikace MS Outlook pro spolehlivější ověření při různých verzích MS Office. Využíváno v modulech Fenix při automatickém odesílání e-mailů.

15.05.2023     BIN 9.41.090

Opravy

Automatická aktualizace
  • Aktualizace obsahuje úpravu, která zajistí kontrolu přítomnosti platné konfigurace připojení k databázi a při neexistující, nevyplněné nebo chybné konfiguraci připojení k databázi zobrazí varování ještě před tím, než uživatel spustí vlastní aktualizaci. V případě instalace patche jde pouze o upozornění, v případě instalace velké verze produktu jde o varování a nedpopručení pokračovat v instalačním procesu, protože pokud se aktualizační nástroj nepřipojí k žádné databázi, nebude žádná databáze převedena na novou verzi produktu a po instalaci nové verze nebude možné se k žádné z používaných databází připojit, dokud nebudou aktualizovány samostatně.

  • Aktualizace obsahuje opravu, která zabrání možné chybě zálohování databáze zařazeného do procesu instalace při příležitosti přechodu z verze 9.41 na verzi 9.51.


20.03.2023     Patch 9.41.060

Opravy

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Pohledávky
Aktualizace knihovny fenPohTool.dll
  • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Pohledávky.                                                    


20.02.2023     Patch 9.41.050

Opravy

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Pohledávky
Aktualizace knihovny fenPohTool.dll
  • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Pohledávky.                                                    


30.01.2023     Patch 9.41.040

Opravy

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Pohledávky
Aktualizace knihovny fenPohTool.dll
  • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Pohledávky.                                                    


09.01.2023     Patch 9.41.030

Opravy

Nová verze knihovny pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných bankovních účtů
Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.CrpDph.dll
  • Vydání v souvislosti s opravou v modulu Kniha došlých faktur.