HELIOS Fenix 9.41 - Banka

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

07.08.2023     Patch 9.41.120

Opravy

Automatické zaúčtování s vazbou na KDD Číslo zdrojového dokladu pro vydané faktury se generuje dle volby Zobrazení čísla dokladu z vydané faktury (KDD) v nastavení majitele úlohy. Pokud je volba zatržena, tak číslo zdrojového dokladu odpovídá VS vydané faktury. Menu Úloha -> Majitel -> Údržba, volba Zobrazení čísla dokladu z vydané faktury (KDD).

03.07.2023     Patch 9.41.110

Úpravy

Hromadné zaúčtování Rozšíření funkce o možnost trasování dle nastavení. Menu Nástroje -> Nastavení -> Nastavení banky, volba Zapnout trasování.

05.06.2023     Patch 9.41.100

Opravy

Párování došlých plateb na vydanou zálohovou fakturu Doplnění přebírání IcoAP v případě, kdy je odběratelem fyzická osoba podnikající, která má vyplněné validní IČO. V případě, kdy IČO nebude vyplněné, nebo nebude validní se do IcoAP doplní hodnota 111. Formulář Ruční příjem výpisu z banky, tlačítko Zaúčtovat řádek.
Rozúčtování Doplnění přebírání textu účetního dokladu při rozúčtování. Menu Účetnictví, volba Rozúčtování.

09.01.2023     Patch 9.41.030

Opravy

Automatické zpracování výpisů v CZK Doplnění možnosti evidence stejných čísel účtů u různých bank. Menu Úloha, volba Automatické zpracování výpisů v CZK.

12.12.2022     Patch 9.41.020

Opravy

Automatické zpracování výpisů v CZK Úprava algoritmu pro Automatické načítání stažených bankovních výpisů v CZK.
Menu Úloha/ Automatické zpracování výpisů v CZK.

07.11.2022     Patch 9.41.000

Novinky

Automatické zpracování výpisů v CZK Doplněna nová funkcionalita pro Automatické načítání stažených bankovních výpisů v CZK. Je přístupná po zakoupení licence.
Menu Úloha/ Automatické zpracování výpisů v CZK.
Dokumentace