HELIOS Fenix 9.31 - Účetnictví státu - přenosy

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

05.09.2022     Patch 9.31.060

Novinky

Sestavování výkazů - balíček č. 51.
Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu FIN pro rok 2022-2, dle balíčku č. 51 CSÚIS: změna obsahu pro část IX., nová část X.

29.04.2022     Patch 9.31.000

Novinky

Sestavování výkazů
 • Balíček č. 47:
  • Zapracována funkcionalita sestavení, odeslání a příjmu nových výkazů: SZU-PUZV - Přehled úvěrů, zápůjček a FNV, SZU-PTR - Poskytnuté transfery obcím a DSO, SZU-VVS - Vysvětlení významných skutečností.
 • Balíček č. 49:
  • Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu FIN pro rok 2022 a vyšší dle struktury definované v balíčku 49 CSÚIS.
 • Balíček č. 50:
  • Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu PAP pro rok 2022 a vyšší dle struktury definované v balíčku 50 CSÚIS: upravena funkce generování XML pro výkaz PAP tak, aby byla vypuštěna zrušená část 9.
  • Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu PAP roční pro rok 2022 a vyšší dle struktury definované v balíčku 50 CSÚIS: bylo vypuštěno generování XML pro zrušenou část 17.