HELIOS Fenix 9.31 - Výkaznictví

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

20. 2. 2023     Patch 9.31.170

Novinky


Číselník konsolidovaných partnerů pro rok 2023 (pro výkaz PAP) Číselník je zaktualizovaný podle souboru „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2023“ zveřejněném na webu Ministerstva financí. Výčet KJ na webu MF
Číselník Partneři zahraniční pro rok 2023 (pro výkaz PAP) Číselník je aktualizovaný podle dokumentu Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP k dokumentu Metodika tvorby PAP pro rok 2023, zveřejněném Ministerstvem financí. Metodika tvorby PAP

30. 1. 2023     Patch 9.31.160

Novinky


Kontrolní vazby výkazů – verze č. 60 Podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů CSÚIS – verze č. 60“, zveřejněném na webu www.statnipokladna.cz, jsou do kontrol výkazů doplněny změny:
- pro výkaz Protokol o schválení ÚZ se netestuje termín schválení v případě, že stav schválení je "Neschváleno z důvodu uplynutí času"
- pro výkaz Přehled úvěrů, zápůjček a NFV (PUZV) a Rozvaha je mezivýkazová vazba č. 001 změněna na povinnou
Kontroly na webu Státní pokladny

9. 1. 2023     Patch 9.31.150

Novinky


Sestava 147V Monitoring hospodaření obce (SIMU) Do sestavy jsou zapracovány změny algoritmů soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), které vydalo MF pro rok 2022. Algoritmy SIMU

28. 11. 2022     Patch 9.31.130

Novinky


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) platný od 01/2023 Do části IX. výkazu FIN nevstupují výdajové položky konsolidace na úrovni organizace: 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363. Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M
Tisk výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty od 01/2023 Na základě vyhlášky č. 269/2022 Sb. došlo ke změně v hlavičce výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Při tisku výkazů je text "ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI" nahrazen textem "ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ". Vyhláška č. 269/2022 Sb.

07. 11. 2022     Patch 9.31.120

Novinky


Definice účetní věty č. 712,
nový údaj Mimořádná událost
Je vytvořena nová definice účetní věty č. 712, která nahrazuje definici účetní věty č. 709.
Po aktualizaci bude nová definice přístupná v Majiteli, Údržba, výběr definice úč. věty u majitele v Rozpočtu, Účetnictví, Výkaznictví.
Automatická aktualizace, nebo menu Nástroje, Aktualizace textů pro tisk výkazů

19. 9. 2022     Patch 9.31.100

Oprava


Majitel V majiteli je opravené uložení nové organizace, které padalo na chybu „Object variable or With block variable not set.“. menu Úloha, Majitel, Údržba

5. 9. 2022     Patch 9.31.060

Novinky


Definice účetní věty č. 717,
nový údaj Mimořádná událost
Je vytvořena nová definice účetní věty č. 717, která nahrazuje definici účetní věty č. 107.
Po aktualizaci bude nová definice přístupná v Majiteli, Údržba, výběr definice úč. věty u majitele v Rozpočtu, Účetnictví, Výkaznictví.
Automatická aktualizace, nebo menu Nástroje, Aktualizace textů pro tisk výkazů

Oprava


Tisk výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN), část IX. Je opravený tisk části IX. výkazu, při exportu tisku do souboru PDF nebo DOC překrývaly texty v části IX hodnoty ze sl. 95. menu Úloha, Výkazy

15. 8. 2022     Patch 9.31.050

Novinky


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) platný od 07/2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č.160/2022 Sb. Do výkazu je doplněna část X.a a X.b pro vykazování údaje Mimořádná událost. Vyhláška č. 160/2022
Mimořádná událost - rozpočtové zachycení
Číselník Mimořádné události MF Do menu Číselníky je doplněný nový číselník Mimořádné události MF, potřebný pro sestavení částí X.a a X.b výkazu FIN ÚSC. Číselník mimořádných událostí MF
Definice účetní věty č. 741,
nový údaj Mimořádná událost
Je vytvořena nová definice účetní věty č. 741, která nahrazuje definici účetní věty č. 641.
Po aktualizaci bude nová definice přístupná v Majiteli, Údržba, výběr definice úč. věty u majitele v Rozpočtu, Účetnictví, Výkaznictví.
Automatická aktualizace, nebo menu Nástroje, Aktualizace textů pro tisk výkazů

11. 7. 2022     Patch 9.31.040

Novinky


Aktualizace definic účetních vět,
nový údaj Mimořádná událost
Do funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů je doplněná aktualizace definic účetních vět ze souboru UC_KOMP.UNL definicemi s novým údajem Mimořádná událost.
Po aktualizaci definic budou nové definice účetních vět přístupné v Majiteli, Údržba, výběr definice úč. věty u majitele v Rozpočtu, Účetnictví, Výkaznictví.
Pro zobrazení nového údaje MU u definice účetní věty je potřeba u majitele
definici účetní věty č. 1 nahradit definicí č. 711,
definici účetní věty č. 29 nahradit definicí č. 711,
definici účetní věty č. 51 nahradit definicí č. 711,
definici účetní věty č. 83 nahradit definicí č. 783,
definici účetní věty č. 101 nahradit definicí č. 711,
definici účetní věty č. 123 nahradit definicí č. 710,
definici účetní věty č. 125 nahradit definicí č. 725,
definici účetní věty č. 129 nahradit definicí č. 719,
definici účetní věty č. 151 nahradit definicí č. 751,
definici účetní věty č. 159 nahradit definicí č. 705,
definici účetní věty č. 166 nahradit definicí č. 706,
definici účetní věty č. 429 nahradit definicí č. 751,
definici účetní věty č. 552 nahradit definicí č. 752,
definici účetní věty č. 559 nahradit definicí č. 759,
definici účetní věty č. 601 nahradit definicí č. 703,
definici účetní věty č. 602 nahradit definicí č. 708,
definici účetní věty č. 613 nahradit definicí č. 707,
definici účetní věty č. 623 nahradit definicí č. 723,
definici účetní věty č. 624 nahradit definicí č. 724,
definici účetní věty č. 628 nahradit definicí č. 728,
definici účetní věty č. 632 nahradit definicí č. 732,
definici účetní věty č. 634 nahradit definicí č. 734,
definici účetní věty č. 652 nahradit definicí č. 752,
definici účetní věty č. 653 nahradit definicí č. 753,
definici účetní věty č. 655 nahradit definicí č. 755,
definici účetní věty č. 658 nahradit definicí č. 758,
definici účetní věty č. 666 nahradit definicí č. 766,
definici účetní věty č. 701 nahradit definicí č. 704.
Automatická aktualizace, nebo menu Nástroje, Aktualizace textů pro tisk výkazů

20. 6. 2022     Patch 9.31.030

Novinky


Aktualizace definic účetních vět Do funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů spuštěné z menu Nástroje je doplněná aktualizace definic účetních vět ze souboru UC_KOMP.UNL. menu Nástroje, Aktualizace textů pro tisk výkazů

29. 4. 2022     Patch 9.31.000

Novinky


Kontrola vazeb pro rok 2022 Podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů – verze č. 59“ zveřejněném na webu www.statnipokladna.cz dne 4. 3. 2022 jsou v kontrole vazeb upraveny kontroly pro výkaz Pomocný analytický přehled a Pomocný analytický přehled roční a je zrušena kontrola mezi výkazy Peněžní toky (A.I.5.) a Výkaz zisku a ztráty (B.II.5.). Kontroly na webu Státní pokladny
Číselník konsolidovaných partnerů pro rok 2022 Číselník je zaktualizován podle údajů v souboru „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2022“ zveřejněném na webu Ministerstva financí. Číselník na webu MF
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) pro rok 2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č. 514/2021. menu Úloha, Výkazy
Výkaz Přehled úvěrů, zápůjček a NFV (PUZV) pro rok 2021 Nový roční výkaz pro ÚSC a DSO je podle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., přílohy č. 2 (tabulka 1) zapracován do výkaznictví (pořízení, tisk, vytvoření souboru XML, odeslání do CSUIS, USP příjem výkazu …).
Výkaz se nesestavuje, pořizuje se.
menu Úloha, Výkazy
Výkaz Vysvětlení významných skutečností (VVS) pro rok 2021 Nový roční výkaz pro krajské úřady a krajská města je podle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., přílohy č. 2 (tabulka 3) zapracován do výkaznictví (pořízení, tisk, vytvoření souboru XML, odeslání do CSUIS, USP příjem výkazu …). menu Úloha, Výkazy
Výkaz Poskytnuté transfery (PTR) pro rok 2021 Nový roční výkaz pro krajské úřady je podle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., přílohy č. 2 (tabulka 2a a 2b) zapracován do výkaznictví (pořízení, tisk, vytvoření souboru XML, odeslání do CSUIS, příjem výkazu …). menu Úloha, Výkazy
Výkaz Pomocný analytický přehled (PAP) pro rok 2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č. 341/2021. Jsou upraveny části I, IV, V, VI, VII, VIII, část IX je zrušená. menu Úloha, Výkazy
Výkaz Pomocný analytický přehled – roční (PAPr) pro rok 2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č. 341/2021. Ve výkazu je zrušena část XVII. menu Úloha, Výkazy
Číselník Předpisy PAP pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 341/2021.
Číselník PAP Analytika pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 341/2021.
Číselník PAP Typy změn pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 341/2021.
Číselník Paragrafy MF pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 412/2021.
Číselník Položky MF pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 412/2021.