HELIOS Fenix 9.31 - Účetnictví

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30. 01. 2023     Patch 9.31.160

Novinky:


Sestava 64 Daň z příjmu PO a obcí Je doplněn formulář podle vzoru č. 33 pro rok 2022 a vyšší a je upraven výstup přiznání do XML souboru podle podle vzoru č. 33. menu Sestavy

09. 01. 2023     Patch 9.31.150

Novinky:


Sestava 63/v1 Závěrečný účet obce Do části Financování sestavy (tab. 6 Monitoring hospodaření ÚSC) jsou zapracovány změny algoritmů soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), které vydalo MF pro rok 2022. menu Sestavy
Účetní předpis: ÚZ kapitoly NSA, DIA Do účetních předpisů (UP01_USC_2022_01.TXT, UP01_DSO_PKP_2022_01.TXT, UP01_USC_JINA_POK_2022_01.TXT) je doplněna možnost pořídit účelové znaky kapitol SR 362 Národní sportovní agentura a 364 Digitální a informační agentura. menu Úloha, Účení předpis
Číselník závazné analytiky 2023 Formální vytvoření dokumentu pro rok 2023. Závazná analytika je beze změn. menu Dokumentace

Oprava:


Sestava 04 Hlavní účetní kniha, rozpočet násl. období Rozpočet po změnách se v následujícím období napočítával 2x v případě, kdy byla provedena uzávěrka do následujícího období a potom zrušena. Sestava je upravena tak, aby se rozpočet po změnách následujícího období napočítával z rozpočtových opatření příslušného období a nebyl závislý na provedení/zrušení měsíční uzávěrky. menu Sestavy
Cizí doklady, zaúčtování faktury došlé bez data Při zaúčtování v cizích dokladech faktury došlé, schvalované v Croseu, je ošetřeno, že faktura může mít nevyplněný datum plnění. menu Úloha, Cizí doklady

12. 12. 2022     Patch 9.31.140

Oprava:


Kontrola na číselníky Do kontroly na číselníky partnerů PAP je doplněna kontrola na číselník zahraničních partnerů. menu Nástroje, Kontroly

17. 10. 2022     Patch 9.31.110

Oprava:


Cizí doklady, zaúčtování Do zaúčtování cizích dokladů je doplněno dotahování údajů daňových dokladů (DIČ, Ev. Číslo DD a Datum DD) pro předpis přeplatku faktury. menu Úloha, Cizí doklady

5. 9. 2022     Patch 9.31.060

Novinky


Roční závěrka, Generování počátečních stavů U účtů s rozpočtovou skladbou je od roku 2022 doplněno automatické nulování údaje Nástroj a Prostorová jednotka (Np) a Mimořádná událost (MU), případně Účelový znak (Uz). U účtu 261 je na volbu doplněno nulování uživatelských údajů (Org, OrgC,…) stejně, jako je to pro účty 231 a 236. menu Roční závěrka, Generování počátečních stavů

20. 6. 2022     Patch 9.31.030

Novinky


Majitel - kontrola při uložení Při uložení majitele jsou pro ukládané IČO odstraněny kontroly na změnu definice účetní věty a předpisu v následujícím roce. menu Úloha, Majitel, Údržba

16. 5. 2022     Patch 9.31.010

Oprava


Cizí doklady - kontrola na croseus Při účtování faktur v cizích dokladech při vazbě na schvalování Croseus program spadl na chybu, že neexistuje tabulka. Je opravené jméno tabulky. menu Úloha, Cizí doklady

29. 4. 2022     Patch 9.31.000

Novinky


Sestava 40C Přehled DPH podle řádků přiznání Nová sestava, ve které jsou účetní obraty s údaji pro DPH setříděné a součtované podle řádků přiznání k DPH za jednotlivá daňová přiznání. menu Sestavy
Cizí doklady, zaúčtování faktur schvalovaných v Croseu Uživatelé, kteří používají pro schvalování faktur aplikaci Croseus, zaúčtují účetní doklady z KDF a KVF v cizích dokladech pouze tehdy, jestliže jsou prvotní doklady (faktury) schválené. menu Úloha
Sestava 64 Daň z příjmu příjmu PO a obcí Je doplněn formulář podle vzoru č. 32 pro rok 2021 a vyšší.
Je upraven výstup přiznání do XML souboru podle podle vzoru č. 32.
Pro variantu, kdy v definici účetní věty není údaj Kapitola, je výpočet sestavy zjednodušen tak, že veškerá hlavní činnost je brána jako "není předmětem daně" (kapitola = 01) a veškerá hospodářská činnost je brána jako "danitelné příjmy a výdaje" (kapitola = 00).
menu Sestavy
Sestava 08 Konsolidační položky V sestavě je aktualizovaný seznam konsolidačních položek pro rok 2022 podle výkazu FIN 2-12 M. menu Sestavy
Číselník paragrafů pro rok 2022 Soubor C2022_odpa.txt je uložen na adresáři úlohy a je aktualizovaný podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě. menu Číselníky
Číselník položek pro rok 2022 Soubor C2022_pol.txt je uložen na adresáři úlohy a je aktualizovaný podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě. menu Číselníky
Číselník záznamových jednotek pro rok 2022 Soubor C2022_zazj.txt je uložen na adresáři úlohy a názvy záznamových jednotek jsou aktualizované podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě. menu Číselníky
Číselník závazné analytiky pro rok 2022 Formální vytvoření dokumentu pro rok 2022. Závazná analytika je beze změn. menu Dokumentace