HELIOS Fenix 9.31 - Rozpočet

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

09. 01. 2023     Patch 9.31.150

Novinky


Kapitoly státního rozpočtu Podle vyhlášky č. 402/2022 Sb. je do seznamu kapitol státního rozpočtu, používaného při tisku číselníku UZ MF, doplněna kapitola 364 Digitální a informační agentura. menu Číselníky
Rozpočtový předpis: Účelové znaky kapitoly NSA, DIA Do rozpočtového předpisu pro ÚSC (RP01_USC_2022_01.TXT) je doplněna možnost pořídit ÚZ kapitol SR 362 Národní sportovní agentura a 364 Digitální a informační agentura. menu Úloha, Rozpočtový předpis

29. 4. 2022     Patch 9.31.000

Novinky


Rozpočtové provizorium (OSS) Na formuláři Rozpočtová opatření je zpřístupněno menu Rozpočtové provizorium, pomocí kterého lze zahájit nebo ukončit režim rozpočtového provizoria pro rok 2022. menu Úloha, Rozpočtová opatření

Opravy


Varianta rozpočtu, detail U sestav PR10 až PR14 je změněno otevírání excelu při volbě Výstup do excelu.