HELIOS Fenix 9.31 - Registr obyvatel

30.1.2023     Patch 9.31.160

Novinky

Nástroje - Importy z ROB a AISEO - obec Při načítání souborů i pro cizince se zpracovává sloupec typ pobytu, který se v souborech nově vrací. Pokud typ pobytu ze souboru není uvedený v číselníku Druh pobytu, automaticky se záznam založí do číselníku s kódem S a popisem ze souboru (např. Dočasná ochrana, Přechodný pobyt obč. 3. země). U občana (cizince) je pak uvedený druh pobytu odpovídající typu pobytu ze souboru.
Aktualizace funkcionality
Číselníky - Druh pobytu Nově je možné zadat do číselníku Druh pobytu nový záznam. Tento záznam bude mít přiřazený kód U. U takto uživatelských zadaných záznamů je možné popis i opravovat. Při ukládání záznamu se kontroluje, že neexistuje záznam se stejným popisem.
Dokumentace

Opravy

Ověřování v ZR Nad seznamem občanů – je možné ověřovat v ZR i občana, který už zemřel, pokud nemá uvedené údaje o místu úmrtí. Aktualizace funkcionality

17.10.2022     Patch 9.31.110

Novinky

Občané - Tisk Tisk nad seznamem občanů – pro tisk nad seznam občanů přidaná možnost výběru sloupců do sestav:
• Volební okrsek: tiskne se číslo volebního okrsku,
• Volby - svéprávnost (omezení vol. práva): tiskne se ANO v případě, že občan má v evidenci uvedeno omezení svéprávnosti i k volebnímu právu.
Aktualizace funkcionality
Občané - Výběr Pro filtr nad seznamem občanů doplněné možnosti výběru:
• záložka Obecné – Evidence: Trvale+Neurčeno
• záložka Účelové obvody, Volby – Veden v seznamu voličů ke dni: je možné zadat datum a vybrat typ seznamu:
- Stálý seznam: vyberou se občané v evidenci Trvale s českým občanstvím, kteří k zadanému datumu budou mít minimálně 18 let.
- Stálý seznam + Dodatek: vyberou se občané splňující podmínky pro stálý seznamu, nebo dodatek.
- Dodatek: vyberou se občané v evidenci Trvale, nebo Neurčeno s občanstvím jiným než českým, kteří mají zatrženo veden na dodatku a k zadanému datumu budou mít minimálně 18 let.
- Dodatek EP: vyberou se občané v evidenci Trvale, nebo Neurčeno s občanstvím jiným než českým, kteří mají zatrženo veden na dodatku pro volby do Evropského parlamentu a k zadanému datumu budou mít minimálně 18 let.
Dokumentace

Opravy

Aktualizační soubory z ROB a AISEO a AISC Načítání změnových souborů z ROB a AISEO – pokud je v souboru se změnou pobytu u osoby uvedený i datum úmrtí - bere se změna jako úmrtí, tzn. občan se zařadí do evidence Zemřelí, vyplní se u něj údaje pro úmrtí a k datumu úmrtí se ukončí platnost adresy v ohlašovně. Toto může nastávat od 31.8.2022 u cizinců uvedených ve změnových souborech pro změnu pobytu. Aktualizace funkcionality
Okres - území Hlavního města Prahy Změny v souvislosti se zrušením okresu Hlavní město Praha - změna kódu okresu, případně i názvů na "území Hlavního města Prahy" v záznamech pro:
• Ohlašovnu
• Narození
• Úmrtí
• Sňatky
• Rozvody
• Adresy mimo ohlašovnu
Aktualizace dat

15.8.2022     Patch 9.31.050

Opravy

Vazba na základní registry Při ověření občana v ZR se nedotahovalo PSČ u strukturované doručovací adresy. Aktualizace funkcionality

6.6.2022     Patch 9.31.020

Opravy

Vazba na základní registry Aktualizován společný modul FenixSZR v metodě SZR_Okres. Pro dohledání okresu u místa narození, nebo úmrtí se použije místo pouze pro stát ČESKÁ REPUBLIKA (ČESKO nebo stát není vyplněn). Pro místo narození v cizině se okres nedohledává. Aktualizace funkcionality

29.4.2022     Patch 9.31.000

Novinky

Verze Aktualizované vydání pro verzi 9.31 - Vytvořeno s použitím nových společných knihoven a funkcí. Dokumentace
Oprávnění v SAU - Ověřování dat v AISEO Přidáno oprávnění pro aplikaci ROB do seznamu Funkce skupiny - Ověřování dat v AISEO. Nově pro ověřování v AISEO nestačí jen licence na ověřování v AISEO, ale je potřeba uživatelům, kteří mají mít přístup a možnost ověřovat občany v AISEO, přidat v SAU oprávnění na Ověřování dat v AISEO. Je vhodné v SAU vytvořit novou skupinu funkcí např. Ověřování v AISEO a do této skupiny přiřadit zavedenou funkci skupiny 'Ověřování dat v AISEO'. Pak požadovaným uživatelům přiřadit vytvořenou skupinu Ověřování v AISEO. Nebo je možné novou funkci skupiny přiřadit již k nějaké existující skupině např. Ohlašovna - tady pozor, přiřazením do již existující skupiny získají automaticky oprávnění všichni uživatelé, kteří mají přiřazenou danou skupinu funkcí! Dokumentace
Číselník států Provedená aktualizace číselníku států.

Opravy

Volební seznamy Aktualizace občana ve zvláštním seznamu – u občana z evidence T – Trvale, který je zapsán na zvláštní seznam v dané obci např. z důvodu, že volí v léčebně, se při aktualizaci občanů ve zvláštním seznamu nemění číslo volebního okrsku dle trvalé adresy. Jedná se tedy o občan bydlícího v dané obci, ve stálém seznamu označeného jako Volič = NE, který je zapsán i ve zvláštním seznamu ve volebním okrsku léčebny jako Volič = ANO, kterému se při aktualizaci nezmění číslo volebního okrsku na zvláštním seznamu (zůstane nastavený volební okrsek léčebny). Aktualizace seznamů
Volební seznamy Upravený tisk adresy pro zvláštní seznam – sestava na výšku. U adresy se tiskne i název obce, pokud není stejný, jako název části obce. Jedná se o úpravu sestav: rob_volsez04.rpt a rob_volsez21.rpt Aktualizace funkcionality