HELIOS Fenix patch 9.31.170 obsahuje aktualizované verze modulů označené hvězdičkou - *:
________________________________________________________________________________

   Ekonomický subsystém:

  Účetnictví UCA 9.31.008 *
  Výkaznictví UCV 9.31.011 *
  Rozpočet RUV 9.31.001 *
  Účetnictví státu - přenosy USP  9.31.002 *
  Banka BAN 9.31.006 *
  Pokladna POK 9.31.000
  Pohledávky a místní poplatky POH 9.31.008 *
  Kniha došlých faktur KDF 9.31.012 *
  Kniha vydaných faktur KDD 9.31.006 *
  Majetek MAJ 9.31.003 *
  Objednávky OBJ 9.31.004 *
  Sklady MTZ 9.31.000

Kniha platebních příkazů KPP 9.31.000
  Rozpouštění nákladů a výnosů RZP 9.31.000
  Schvalování SCH 9.31.000
  Insolvenční rejstřík IRE 9.31.000 

Centrální evidence smluv - spouštěč CES 9.31.000


   Územní subsystém:

  Matrika MAT 9.31.006 *
  Registr nemovitostí REN 9.31.002 *
  Registr obyvatel ROB 9.31.005 *
  Územně identifikační registr UIR  9.31.000


   Administrátorské nástroje:

  Ochrana osobních údajů OOU 9.31.001
  Správa aplikací a uživatelů SAU 9.31.001 *
  Správa úlohy Sklady suMTZ 9.31.000

Zálohování databáze Zalohovani 7.10.000

Zálohování databáze Zalohovani.NET 9.31.001

Upgrade databáze
UPD
9.31.000 / 9.21.001

________________________________________________________________________________