HELIOS Fenix 9.31 - Kniha vydaných faktur

Aktualizace pro software HELIOS Fenix


30.01.2023     Patch 9.31.160

Novinky

Formulář faktury Aktualizovaná metoda pro předání faktury ke schvaleni do Crosea.
Typy dokladů: Proformofaktura, Zálohová faktura. O těchto typech se neúčtuje a lze je tedy poslat do Crosea bez tabulky o účtování.17.10.2022     Patch 9.31.110

Novinky

Obecné nastavení aplikace Nové obecné nastavení aplikace na záložce Faktura.
Při pořízení nové faktury vygenerovat Externí číslo faktury ve tvaru Maska + Variabilní symbol. Uživatel si zde zapíše alfanumerickou konstantu, která spolu s variabilním symbolem bude vložena do textového pole Externí číslo.15.08.2022     Patch 9.31.050

Opravy

Formulář faktury Aktualizována kontrola před funkcí zaúčtovat hromadně ze souboru.
Pro účtování každé faktury se zjišťuje existence saldokontního účtu v účetních obratech, věta 3/@. Absence saldokontního účtu není povolena.20.06.2022     Patch 9.31.030

Opravy

Formulář pro pořízení řádku faktury Opraven formulář tak, aby šlo zadat množství na 3 místa za desetinnou čárkou.

Formulář pro pořízení řádku faktury Opraven formulář tak, aby šlo zadat cenu za jednotku na 4 místa za desetinnou čárkou.

Tisk faktury do MS Word s QR kódem Opravena funkcionalita tisku QR kódu tak, aby bankovní věta nebyla zkrácena.
Funkce MS Wrord DisplayBarcode nepodporuje češtinu, proto program odstraní diakritiku z elementu MSG (název organizace).06.06.2022     Patch 9.31.020

Opravy

Sestavy - Jednořádkové Oprava formuláře pro zadání výběrové podmínky v položce měsíc, odbodí do.

Formulář Faktura Oprava formuláře Faktura. Na víceřádková textová pole nešlo vložit zalomení (klávesa Enter).29.04.2022     Patch 9.31.000

Novinky

Schvalování Croseus Aplikace Kniha vydaných faktur reaguje na nastavení Croseus konektor: používat schvalování pouze pro zvolené aplikace.
Aplikace Kniha vydaných faktur předává spolu s fakturou ke schválení také účetní doklad.

Formulář Faktura Nové uživatelské nastavení Zobrazit detail saldokonta faktury (záložka Faktury 1). Spolu s formulářem faktury se v pravém dolním rohu obrazovky bude zobrazovat formulář s detailem saldokonta zobrazené faktury.
Faktura tisk Tisk faktury do Wordu s QR kódem.