HELIOS Fenix 9.31 - Společné komponenty

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

20.02.2023     Patch 9.31.170

Opravy

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Pohledávky
Aktualizace knihovny fenPohTool.dll
 • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Pohledávky.                                                    

30.01.2023     Patch 9.31.160

Opravy

Nová verze knihovny doplňkových nástrojů modulu Pohledávky
Aktualizace knihovny fenPohTool.dll
 • Vydání v souvislosti s vydáním nové verze modulu Pohledávky.                                                    

09.01.2023     Patch 9.31.150

Opravy

Nová verze knihovny pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných bankovních účtů
Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.CrpDph.dll
 • Vydání v souvislosti s opravou v modulu Kniha došlých faktur.                                                    

28.11.2022     Patch 9.31.130

Opravy

Nová verze knihovny pro komunikaci REN s WSDP ČÚZK Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.Cuzk.dll
 • Vydání v souvislosti s novou verzí modulu Registr nemovitostí.                                                    

05.09.2022     Patch 9.31.060    

Opravy

Knihovna pro práci s datovými zdroji ODBC
 • Oprava knihovny zajišťující datová připojení fenOdbc640.dll. Ošetřena chyba, která nastávala při zadání některých konkrétních hodnot nového uživatelského hesla, pokud byla prováděna jeho změna v rámci přihlášení do programu.

15.08.2022     Patch 9.31.050    

Novinky

Aktualizace knihovny pro modul Pohledávky
 • Aktualizovaná verze knihovny pro modul Pohledávky: fenPohTool.dll - Doplňkové nástroje modulu POH v souvislosti se změnami v modulu Pohledávky.
  Pro funkčnost modulu Pohledávky je instalace knihovny nezbytná!

20.06.2022     Patch 9.31.030

Opravy

Nová verze knihovny pro komunikaci REN s WSDP ČÚZK
Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.Cuzk.dll
 • Podpora plnění dat z VFK souborů s NVF 6.0.

06.06.2022     Patch 9.31.020    

Novinky

Nová knihovna pro modul Pohledávky
 • Doplněna nová knihovna pro modul Pohledávky: fenPohTool.dll - Doplňkové nástroje modulu POH.
  Pro funkčnost modulu Pohledávky je instalace knihovny nezbytná!


18.05.2022     Patch 9.31.015    

Opravy

Automatická aktualizace
 • Byla opravena chyba "Nelze načíst soubor nebo sestavení ...", která nastávala po provedení instalace aktualizačního balíčku.
  Pozn.: při aplikaci instalace této opravy se uvedená chyba ještě projeví, oprava se uplatní až od následujícího balíčku, až bude opravená komponenta nainstalována.