HELIOS Fenix 9.31 - Banka

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

09.01.2023     Patch 9.31.150

Opravy

Automatické zpracování výpisů v CZK Doplnění možnosti evidence stejných čísel účtů u různých bank.
Menu Úloha/ Automatické zpracování výpisů v CZK.

12.12.2022     Patch 9.31.140

Opravy

Automatické zpracování výpisů v CZK Úprava algoritmu pro Automatické načítání stažených bankovních výpisů v CZK.
Menu Úloha/ Automatické zpracování výpisů v CZK.19.09.2022     Patch 9.31.100

Novinky

Automatické zpracování výpisů v CZK Doplněna nová funkcionalita pro Automatické načítání stažených bankovních výpisů v CZK. Je přístupná po zakoupení licence.
Menu Úloha/ Automatické zpracování výpisů v CZK.
Dokumentace


20.06.2022     Patch 9.31.030

Opravy


Načítání výpisů Raiffeisenbank – ABO Při automatickém načítání výpisů Raiffeisenbank – ABO docházelo k ukončení procesu načítání, pokud poslední řádek v souboru měl identifikátor 078 nebo 079. Tato chyba je opravena tak, aby automatickém načítání výpisů bylo dokončeno bez ohledu na poslední řádek ve výpisu.
Načítání výpisů České spořitelny MultiCash MT940 Při automatickém načítání výpisů ve formátu České spořitelny MultiCash MT940 se objevila chyba, která způsobila špatné načtení čísla účtu a dalších informací u ne tuzemských obratů. Chyba byla opravena tak, aby se tyto řádky z výpisů načítaly správně.
Načítání řádků výpisů při Hromadném zaúčtování / Rozúčtování Při načítání bankovních obratů z akcí Hromadné zaúčtování a Rozúčtování je umožněno zobrazit řádky výpisů pouze ve vybraném denním rozpětí. Tato filtrovací funkcionalita obsahovala chybu, která špatně filtrovala horní mez vybraného rozpětí (datum do). Tato chyba špatně sestavila požadované datum na základě vybraného: "den do". Chyba je opravena.


16.05.2022     Patch 9.31.010

Opravy

Zaúčtování bankovního obratu bez vazby Aplikace zobrazila chybu, pokud vyskakovací okno s výběrem vazby při Zaúčtování řádku bankovního výpisu bylo maximalizované a byla vybrána možnost "Bez vazby". Chování formuláře bylo upraveno tak, aby k této chybě již nedocházelo.


29.04.2022     Patch 9.31.000

Novinky

Vazba na schvalování Croseus Aplikace nyní reaguje na nové nastavení vazby na Croseus, kdy je při zapnutém schvalování Croseus možné vypnout individuálně schvalování pro aplikaci KDF, KDD, OBJ.
viz Novinky modulů: KDF, KDD, OBJ

Výběr hromadného zaúčtování s omezením na dny Aplikace nabízí ve formulářích Účetnictví:
• Rozúčtování
• Vyřazení obratů z účtování
• Hromadné zaúčtování
Možnost definice rozsahu dní v měsíci. Formulář s bankovními obraty je načten pouze ve vybraném rozsahu. Pokud je hodnota "Den výpisu - Od" nebo "Den výpisu - Do" prázdná, je automaticky vybrána její krajní hodnota (Od = 1. den v měsíci, Do = poslední den v měsíci).

Tisk formuláře Rozúčtování do Excelu Aplikace nyní umožňuje provést Tisk všech řádků načtených ve formuláři Rozúčtování do Excelu.
• Pokud formulář obsahuje alespoň jeden řádek pro tisk, je v nabídce Menu - Rozúčtování, zpřístupněno tlačítko Tisk do Excelu (kláv. zkratka Ctrl + E)
Účetnictví - Rozúčtování - Menu Rozúčtování - Tisk do excelu
Zaúčtování ban. obratu s přenesením poznámky do textu uč. dokladu Aplikace nyní umožňuje při ručním zaúčtování bankovního obratu bez vazby na úlohu, doplnit text účetního dokladu.
Možnost doplnit Text účetního dokladu aktuálně nabízí možnosti:
• Prázdný - Nevyplněno
• Poznámka - Je vyplněna poznámka z bankovního obratu