HELIOS Fenix 9.11 - Účetnictví státu - přenosy

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

28.03.2022     Patch 9.11.140

Novinky

Sestavování výkazů - balíček č. 50.
  • Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu PAP pro rok 2022 a vyšší dle struktury definované v balíčku 50 CSÚIS: upravena funkce generování XML pro výkaz PAP tak, aby byla vypuštěna zrušená část 9.
  • Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu PAP roční pro rok 2022 a vyšší dle struktury definované v balíčku 50 CSÚIS: bylo vypuštěno generování XML pro zrušenou část 17.

28.02.2022     Patch 9.11.130

Novinky

Sestavování výkazů - balíček č. 49.
Provedena úprava generování a příjmu XML výkazu FIN pro rok 2022 a vyšší dle struktury definované v balíčku 49 CSÚIS.

24.01.2022     Patch 9.11.110

Novinky

Sestavování výkazů - balíček č. 47.
Zapracována funkcionalita sestavení, odeslání a příjmu nových výkazů: SZU-PUZV - Přehled úvěrů, zápůjček a FNV, SZU-PTR - Poskytnuté transfery obcím a DSO, SZU-VVS - Vysvětlení významných skutečností.

20.09.2021     Patch 9.11.060

Opravy

Rozpočet
Upraven formát elektronicky podepisovaných zpráv používaných při automatické komunikaci s IISSP pro zajištění kompatibility s novou verzí komunikační komponenty.

29.04.2021     Patch 9.11.000

Novinky

Přenos Rozpočtových opatření
Ošetřena funkcionalita přenosu Rozpočtových opatření dle TM RISRE 031. Na formulář detailu rozpočtového opatření doplněny atributy Rok a Období Regulace zaměstnanosti pro tento typ rozpočtového opatření.

Výkazy (balíček 46.)
Provedeny změny v souvislosti s publikovaným balíčkem č. 46. Změny oproti předchozímu aplikovanému balíčku č. 43.: CV31_PAP_castX.xsd - odstranění nepovinného elementu VerejnaZakazkaCisloEvidencniEtrziste ve výkazu PAP část X, iissp_statement.xsd - odstranění definice elementu VerejnaZakazkaCisloEvidencniEtrziste. Aktualizace číselníku kódu zemí a organizací pro zahraniční partnery vykazované ve výkazech PAP (část 11, 12, 13, 14, 16, 17), PKP (část 2, 3, 5), Seznam ÚJ DKCS: výčet povolených hodnot datového typu PartnerNerezidentVycetType v issp_statement.xsd.