HELIOS Fenix 9.11 - Výkaznictví

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

25.4.2022     Patch 9.11.150

Novinky


Číselník konsolidovaných partnerů pro rok 2022, verze 02 Číselník je zaktualizován podle údajů v souboru „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2022, v02“ zveřejněném na webu Ministerstva financí. Číselník na webu MF

Oprava


Kontrola přípustných řádků, výkaz FIN V kontrole je povolena kombinace UZ 62501 a položky 4216. menu Úloha, Výkazy

28.3.2022     Patch 9.11.140

Novinky


Kontrola vazeb pro rok 2022 Podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů – verze č. 59“ zveřejněném na webu www.statnipokladna.cz dne 4. 3. 2022 jsou v kontrole vazeb upraveny kontroly pro výkaz Pomocný analytický přehled a Pomocný analytický přehled roční a je zrušena kontrola mezi výkazy Peněžní toky (A.I.5.) a Výkaz zisku a ztráty (B.II.5.). Kontroly na webu Státní pokladny

28.2.2022     Patch 9.11.130

Novinky


Číselník konsolidovaných partnerů pro rok 2022 Číselník je zaktualizován podle údajů v souboru „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2022“ zveřejněném na webu Ministerstva financí. Číselník na webu MF

7.2.2022     Patch 9.11.120

Novinky


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) pro rok 2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č. 514/2021. menu Úloha, Výkazy

24.1.2022     Patch 9.11.110

Novinky


Výkaz Přehled úvěrů, zápůjček a NFV (PUZV) pro rok 2021 Nový roční výkaz pro ÚSC a DSO je podle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., přílohy č. 2 (tabulka 1) zapracován do výkaznictví (pořízení, tisk, vytvoření souboru XML, odeslání do CSUIS, USP příjem výkazu …).
Výkaz se nesestavuje, pořizuje se.
menu Úloha, Výkazy
Výkaz Vysvětlení významných skutečností (VVS) pro rok 2021 Nový roční výkaz pro krajské úřady a krajská města je podle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., přílohy č. 2 (tabulka 3) zapracován do výkaznictví (pořízení, tisk, vytvoření souboru XML, odeslání do CSUIS, USP příjem výkazu …). menu Úloha, Výkazy
Výkaz Poskytnuté transfery (PTR) pro rok 2021 Nový roční výkaz pro krajské úřady je podle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb., přílohy č. 2 (tabulka 2a a 2b) zapracován do výkaznictví (pořízení, tisk, vytvoření souboru XML, odeslání do CSUIS, příjem výkazu …). menu Úloha, Výkazy

Oprava


Číselník Předpisy PAP pro rok 2022 Do kontrolního číselníku byly doplněny chybějící přípustné kombinace účtů a typů změn podle dokumentu Metodika tvorby PAP pro rok 2022, zveřejněného MF.
Účet a typ změny: 018 a 402, 018 a 403, 028 a 402, 028 a 403
Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů.

13.12.2021     Patch 9.11.100

Novinky


Číselník Předpisy PAP pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 341/2021.
Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů.
Číselník PAP Analytika pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 341/2021.
Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů.
Číselník PAP Typy změn pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 341/2021.
Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů.
Číselník Paragrafy MF pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 412/2021.
Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů.
Číselník Položky MF pro rok 2022 Číselník je upravený podle vyhlášky č. 412/2021.
Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů.
Výkaz Pomocný analytický přehled (PAP) pro rok 2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č. 341/2021. Jsou upraveny části I, IV, V, VI, VII, VIII, část IX je zrušená. menu Úloha, Výkazy
Výkaz Pomocný analytický přehled – roční (PAPr) pro rok 2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č. 341/2021. Ve výkazu je zrušena část XVII. menu Úloha, Výkazy

17.5.2021     Patch 9.11.010

Oprava


Kontrola vazeb, výkaz Pomocný analytický přehled (PAP) Pro organizace, které nesestavují rozšířený PAP, se při kontrole součtů mezi částmi I. a X. a mezi částmi II., III. a XI. již nekontrolují účty pro rozšířený PAP, které tyto organizace v části X. a XI. nevykazují.

29.4.2021     Patch 9.11.000

Novinky


Kontaktní údaje výkazů V parametrech majitele lze zadat kontaktní údaje ke všem účetním výkazům (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha ...), nejen k těm, které mají kontaktní údaje povinné.
Kontrola výkazů V kontrole na identifikátor veřejné zakázky v části X. výkazu PAP došlo ke zrušení identifikátorů veřejných zakázek z elektronického tržiště jako povolených identifikátorů.
V kontrole jsou provedeny změny podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů CSÚIS – verze č. 55“ zveřejněném na webu státní pokladna.
Číselník konsolidovaných partnerů Číselník je aktualizován pro rok 2021 podle údajů v souboru „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2021“ zveřejněném na webu Ministerstva financí.
Číselník PAP Partneři zahraniční Číselník je aktualizován podle dokumentu Metodika tvorby PAP pro rok 2021 a dokumentu Příloha č. 1 Číselník Partneři PAP, zveřejněném na webu Ministerstva financí.