HELIOS Fenix 9.11 - Účetnictví

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

28.02.2022     Patch 9.11.130

Novinky


Sestava 64 Daň z příjmu příjmu PO a obcí Je doplněn formulář podle vzoru č. 32 pro rok 2021 a vyšší.
Je upraven výstup přiznání do XML souboru podle podle vzoru č. 32.
Pro organizace, které v definici účetní věty nemají položku ‚Ka‘, je při zpracování sestavy prohozen význam kódů 0 a 1.
menu Sestavy

07.02.2022     Patch 9.11.120

Novinky


Sestava 08 Konsolidační položky V sestavě je aktualizovaný seznam konsolidačních položek pro rok 2022 podle výkazu FIN 2-12 M. menu Sestavy

13.12.2021     Patch 9.11.100

Novinky


Číselník paragrafů pro rok 2022 Soubor C2022_odpa.txt je uložen na adresáři úlohy a je aktualizovaný podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě. menu Číselníky
Číselník položek pro rok 2022 Soubor C2022_pol.txt je uložen na adresáři úlohy a je aktualizovaný podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě. menu Číselníky
Číselník záznamových jednotek pro rok 2022 Soubor C2022_zazj.txt je uložen na adresáři úlohy a názvy záznamových jednotek jsou aktualizované podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě. menu Číselníky
Číselník závazné analytiky pro rok 2022 Formální vytvoření dokumentu pro rok 2022. Závazná analytika je beze změn. menu Dokumentace

01.11.2021     Patch 9.11.080

Novinky


Sestava 40B, 40D Přiznání k DPH Od zdaňovacího období 10 (měsíc) a 4 (čtvrtletí) roku 2021 je aktualizovaný tiskový formulář Přiznání k DPH podle vzoru č. 23. menu Sestavy, DPH

29.4.2021     Patch 9.11.000

Novinky


Sestava 64 Daň z příjmu PO a obcí Do výstupu pro rok 2020 a vyšší je doplněn formulář podle vzoru č. 31 a výstup přiznání do XML souboru je upraven podle podle vzoru č. 31. menu Sestavy
Kontrolní hlášení DPH Do seznamu povolených VAT ID je doplněn kód pro Severní Irsko (XI). menu Sestavy
Číselník paragrafů pro rok 2021 Číselník je aktualizovaný podle vyhlášky č. 577/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. menu Číselníky
Číselník položek pro rok 2021 Číselník je aktualizovaný podle vyhlášky č. 577/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. menu Číselníky
Číselník PAP Partneři zahraniční Rozšíření údaje Zkratka podle dokumentu Metodika tvorby PAP pro rok 2021 a dokumentu Příloha č. 1 Číselník Partneři PAP, zveřejněném Ministerstvem financí. menu Číselníky
Sestava 40B, 40D Přiznání k DPH Pro rok 2021 je aktualizovaný tiskový formulář Přiznání k DPH podle vzoru č. 22. menu Sestavy

Opravy


Přiznání k DPH, soubor XML Do výstupu přiznání k DPH jako XML souboru je doplněn email osoby. menu Sestavy
Roční závěrka (hospodářské organizace) Do číselníku přípustných účtů, kterým se řídí roční závěrka, je doplněný účet 426. menu Uzávěrka