HELIOS Fenix 9.11 - Rozpočet

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

24.1.2022     Patch 9.11.110

Novinky


Rozpočtové provizorium (OSS) Na formuláři Rozpočtová opatření je zpřístupněno menu Rozpočtové provizorium, pomocí kterého lze zahájit nebo ukončit režim rozpočtového provizoria pro rok 2022. menu Úloha, Rozpočtová opatření

13.12.2021     Patch 9.11.100

Opravy


Varianta rozpočtu, detail U sestav PR10 až PR14 je změněno otevírání excelu při volbě Výstup do excelu.

29.4.2021     Patch 9.11.000

Novinky


Komunikace s RISRE, Rozpočtová opatření (OSS) Komunikace s RISRE je aktualizována podle dokumentu Technický manuál RISRE verze 031, zveřejněném na webu Státní pokladna.
Číselník EDS/SMVS, příp. Programy+Akce (OSS) Aktualizace číselníku z webu Státní pokladna je změněna podle dokumentu Technický manuál RISRE verze 030.