HELIOS Fenix 9.11 - Registr obyvatel

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

04.10.2021     Patch 9.11.070

Úpravy

Prázdné volební seznamy Prázdné volební seznamy ve formátu excelovských souborů jsou umístěné v adresáři ROB\VOL (…\Program Files (x86)\PVT\Fenix\SABLONY\ROB\VOL )

12.07.2021     Patch 9.11.040

Úpravy

Výběr občanů Občané – Výběr - Základní registry – drobná úprava filtrování v případě, že je zatržená možnost Ověřené Ano a zároveň i Ne a pro ověřené jsou zatržené nějaké další možnosti – např. Ověřené platné - ! Ano – Částečně. V tomto případě se zobrazí občané, kteří nejsou ověření, nebo jsou ověření, ale jen částečně. Aktualizace funkcionality

17.05.2021     Patch 9.11.010

Opravy

Importy z ROB a AISEO Oprava chyby v importech z ROB a AISEO – pro obec, kdy se údaje o občanech nepodařilo naimportovat. Aktualizace funkcionality

29.04.2021     Patch 9.11.000

Novinky

Verze Aktualizované vydání pro verzi 9.11 - Vytvořeno s použitím nových společných knihoven a funkcí. Dokumentace