HELIOS Fenix 9.11 - Pohledávky a místní poplatky

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

23.08.2021     Patch 9.11.050

Opravy:

Ares Opravena chyba při komunikaci s ARES.
Chyba na zobrazení pokladního dokladu z aplikace POH Ve funkci: Kontrola správnosti jmen upravena funckionalita, která odstraní neviditelné znaky (tab,enter atd.) ze jména a příjmení dlužníka.
Složenky Opravena chyba při tisku složenek. U typu "z" by se složenka neměla tisknout, program na to upozorní, ale povolí.

21.06.2021     Patch 9.11.030

Opravy:

Sestava a904 - Oracle Opravena chyba v knihovně Asseco.pohl.dll otestováno na oracle db.
Složenky Opravena funkcionalita při tisku složenky se již zobrazí hláška o zaevidování tisku složenky.
Složenky Opravena chyba při tisku složenek. U typu "z" by se složenka neměla tisknout, program na to upozorní, ale povolí.

29.04.2021     Patch 9.11.000

Opravy:

POH - zákaz výmazu předpisu Upravena funckionalita smazání předpisu při napojení na modul pokladny.
POH - oznámení o výši poplatku Do filtru výběru přidáno zaškrtávací políčko: Ignorovat zůstatky z min. let. Tyto předpisy se již v sestavě nezobrazí a nezapočítají se do částky celkem.
POH - sestava DPH Do sestavy s DPH doplněn sloupec se ZP DPH. Prvotní filtr již nefiltruje podle data splatnosti, ale podle data zdanitelného plnění.