HELIOS Fenix 9.11 - Sklady

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

20.09.2021     Patch 9.11.060

Opravy

Aktivní plocha
Opraveny funkce aktivní plochy:
 -  opraveno první spuštění načtení dat pro aktivní plochu po výběru majitele,
 -  opravena funkce pro načítání a zobrazování množiny dokladů - hodnoty dokladů byly zobrazovány v nesprávném formátu a na některých řádcích docházelo k poškození načtených údajů o hodnotě dokladu a zobrazované částky neodpovídaly skutečnosti.

29.04.2021     Patch 9.11.000

Novinky

Aktualizované vydání pro verzi 9.11 Vytvořeno s použitím nových společných funkcí a knihoven.

Opravy

Katalog materiálů Oprava katalogu materiálů a propojení skladových karet. Některé tvary alfanumerických hodnot čísla skladové karty nebo čísla skladové položky způsobovaly chybové stavy a nemožnost dokončení operace.