HELIOS Fenix 9.11 - Matrika

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

07.02.2022     Patch 9.11.120

Novinky - Legislativa (aktuální znění od 01.01.2022)

Matrika - tisk Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů Úprava šablon (mat_knzapisotcovstvinenardite_2022.dot, mat_knzapisotcovstvinarditenekniha_2022.dot, mat_knzapisotcovstvinardite_2022.dot). Doplnění textového pole pro nepřechýlené příjmení „rodiče současně žádají, aby v zápisu narození dítěte ženského pohlaví bylo toto příjmení uvedeno v mužském tvaru“.
Podpora textového pole pro nepřechýlené příjmení při tisku z hlavního menu aplikace Menu -> Tisk -> Kniha narození + příprava –> Zápis o určení otcovství (prázdný)…

24.01.2022     Patch 9.11.110

Novinky - Legislativa (aktuální znění od 01.01.2022)

Matrika
  novela vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
  Na základě této změny budou ženy a děti ženského pohlaví (prostřednictvím žádosti svých rodičů) oprávněny požádat,
  aby mohly používat své příjmení v mužském (tzv. nepřechýleném) tvaru, aniž by svou žádost odůvodňovaly některým ze zákonem taxativně stanovených důvodů.
  U změny příjmení probíhající v souvislosti s uzavřením manželství jsou do programu zapracovány nové tiskopisy:
  Dotazníku k uzavření manželství (mat_kmd3_2022.rpt, mat_kmd4_2022.rpt, mat_kmd3p_2022.rpt, mat_kmd4p_2022.rpt).
  Protokol o uzavření manželství (mat_kmp3p_2022.rpt, mat_kmp4p_2022.rpt, mat_kmp3_2022.rpt, mat_kmp4_2022.rpt).
  U změny příjmení probíhající v souvislosti s narozením dítěte ženského pohlaví jsou do programu zapracovány nové tiskopisy:
  Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (mat_knzapisotcovstvinenardite_2022.dot, mat_knzapisotcovstvinarditenekniha_2022.dot, mat_knzapisotcovstvinardite_2022.dot).
 
  Tiskopisy statistických hlášení - vyhláška č. 404/2021 Sb. o programu statistických zjišťování na rok 2022. Do programu zapracovány nové tiskopisy:
  Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí (mat_kuhl_2022.rpt, mat_kuhlp_2022.rpt).
  Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství (mat_kmhl_2022.rpt, mat_kmhlp_2022.rpt).

20.09.2021     Patch 9.11.060

Opravy

Matrika – tisk listu knihy úmrtí Opraven popisek „Žijící manžel(partner)” na „Žijící manžel/partner”. Aktualizován tiskový soubor mat_kuml.rpt.  
Matrika – tisk dotazník k uzavření manželství Opraven tisk atributu „Bližší určení místa uzavření manželství" v graf. tiskopise u popisku „na jiném vhodném místě". Byl problém, že se nevytiskl celý text, který byl u matričního záznamu pořízen. Aktualizovány tiskové soubory (mat_kmd3_2013.rpt, mat_kmd3_2013_v2.rpt, mat_kmd3_2017.rpt, mat_kmdo2013.rpt, mat_kmdo2013_v2.rpt, mat_kmd4_2017.rpt, mat_kmd3p.rpt, mat_kmd3p_2017.rpt, mat_kmdp.rpt, mat_kmd4p_2017.rpt).  

29.04.2021     Patch 9.11.000

Novinky

Matrika – Napojení na POKLADNU PANTHEON Založení pokladního dokladu, Tisk pokladního dokladu.  
Vidimace a legalizace – Evidence tiskopisů Do filtru přidán nový parametr výběru Rok zaevidování.