HELIOS Fenix 9.11 - Majetek

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

20.09.2021     Patch 9.11.060

Opravy

Tisk protokolů 
Opravena funkce tisku protokolů ve variantě Pouze aktuální položka, kde se vyskytovala chyba načítání dat pro tisk protokolu.

23.08.2021     Patch 9.11.050

Opravy

Tisk protokolu o doúčtování
Opravena chyba, která se někdy může vyskytnout při tisku jednopoložkových protokolů o doúčtování do klasického reportu v jakékoli dílčí evidenci a projevuje se jako neplatné nebo prošlé licenční oprávnění. Chyba je způsobena chybějící definicí konkréthího vzorce v některém z níže uvedených souborů reportů, které byly proto aktualizovány. Konkrétně jde o soubory: MajDoDJ.rpt, MajDoIJ.rpt, majDoPJ.rpt, MajDoBJ.rpt.

29.4.2021     Patch 9.11.000

Novinky

Protokoly o zařazení majetku - možnost ukládání
Pro protokoly o zařazení majetku byla vytvořena možnost uložení záznamu při prvním tisku. Takto uložené protokoly pak lze kdykoli znovu vytisknout s takovou identifikací a obsahem, jako při prvním tisku.