HELIOS Fenix 9.11 - Kniha vydaných faktur

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

23.08.2021     Patch 9.11.050

Oprava

Export a import faktur vydaných Aktualizace importní funkce. Přípravná fáze pro verzi budoucí, kdy bude možné k faktuře importovat i komentáře.

31.05.2021     Patch 9.11.020

Novinky

Migrace pro PNT V menu Nástroje je pomocník pro migraci pod názvem Faktury - přesun cizích osob do odběratelů.

17.05.2021     Patch 9.11.010

Oprava

Číselník odběratelů Oprava chyby v metodě pro předávání dat do subsystému Green po uložení záznamu do číselníku.

29.04.2021     Patch 9.11.000

Novinky

Tisk upomínky s QR kódem Uživatelské nastavení aplikace KDD, záložka Upomínky je rozšířena o možnost QR kód. QR kód se tiskne za stejných podmínek jako na faktuře. Musí být znám bankovní účet majitele a částka > 0. Výchozí nastavení je vypnuto.