HELIOS Fenix 9.11 - Společné komponenty

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

02.03.2022     Patch 9.11.135    

Opravy

Ověřování spolehlivosti plátců DPH
      Oprava knihovny Asseco.Fenix.CrpDph.dll
 • Knihovna pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH upravena pro práci s protokolem TLS 1.2.


13.12.2021     Patch 9.11.100    

Opravy

Spouštěč produktu Fenix
 • Aktualizace komponent pro výpis nainstalovaných součástí produktu (Hotline / Výpis součástí ...).


15.11.2021     Patch 9.11.090    

Opravy

Automatická aktualizace
 • Ošetření pro zvýšení spolehlivosti nástroje pro instalaci aktualizačních balíčků. Dokonalejší záznam chybových stavů a spolehlivější reakce na nestandardní situace např. při problémech s přístupem k datům nebo k poškozeným konfiguračním souborům.

Oprava knihovny pro komunikaci REN s WSDP ČÚZK
      Aktualizace knihovny Asseco.Fenix.Cuzk.dll
 • Oprava komponenty v souvislosti s úpravou funkcionality modulu Registr nemovitostí.


01.11.2021     Patch 9.11.080

Opravy

Automatická aktualizace
 • Opravy řešení pro zajištění přechodu z verze 9.11 na verzi 9.21 a obecné opravy.
  • Instalace balíčku vazebních knihoven POH-BAN-POK pro síťovou variantu,
  • Oprava přístupu k databázi, oprava funkcionality logování.


04.10.2021     Patch 9.11.070    

Opravy

Automatická aktualizace
 • Rozšiřující úpravy pro zajištění přechodu z verze 9.11 na verzi 9.21.


20.09.2021     Patch 9.11.060    

Opravy

Rozpočet
 • Nová verze komponent pro automatickou komunikaci s RISRE pro zajištění kompatibility s novou verzí komunikační komponenty IISSP.


23.08.2021     Patch 9.11.050    

Opravy

Automatická aktualizace
 • Oprava funkcionality nástroje na zasílání zpráv o provedení instalace (oprava formátu a odstranění duplicit licenčních identifikátorů).


21.06.2021     Patch 9.11.030    

Opravy

Automatická aktualizace
 • Oprava nástroje pro Automatickou aktualizaci ošetřující stavy systému klientské stanice, kdy nejsou vytvořené některé klíče v systémovém registru pro produkt Helios Fenix nebo připojení k databázi.

Pohledávky - Sestava a904 - Oracle
 • Opravena chyba v knihovně Asseco.pohl.dll otestováno na Oracle DB.