HELIOS Fenix 9.11 - Banka

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

24.01.2022     Patch 9.11.110

Opravy

Automatický příjem bankovního výpisu České spořitelny (Cizí účty)

Při načtení bankovního výpisu ze souboru České spořitelny MultiCash MT940, se u bankovních transakcí nepocházejících z tuzemských účtů prováděla kontrola validity čísla účtu na formát IBAN. V případě, že účet nebyl validní, aplikace ukončovala načítání. Po opravě se uživatelům zobrazí okno s parametry této nevalidní transakce, ve kterém mohou rozhodnout, zda uložit toto nevalidní číslo účtu, nebo ukončit načítání.

Úloha - Automatický příjem výpisu v CZK - Název peněžního ústavu: Česká spořitelna MultiCash MT940
Zaúčtování bankovního obratu CM s vložením splátky do saldokonta KDF

Při zaúčtování bankovního obratu CM probíhá kontrola, zda řádky účetního dokladu používají dodavatelský saldokontní účet. Pokud tyto řádky nebyly seřazeny tak, aby se na účetním dokladu nacházely od řádku č. 1. Pak modul Banka vypisovala systémovou chybu. Po opravě již není proces zaúčtování závislý na pořadí řádků, které používají dodavatelský saldokontní účet.

Úloha - Ruční pořízení výpisu v CM - Detail výpisu - Zaúčtovat řádek


13.12.2021     Patch 9.11.100

Opravy

Automatický příjem bankovního výpisu České spořitelny

Při načtení bankovního výpisu ze souboru České spořitelny MultiCash MT940 byly chybně vytvořeny řádky obratů, pokud ve výpisu byla platba, která přišla z cizího účtu (IBAN). U bankovního obratu z cizího účtu bylo chybně vyplněno (Č. účtu, Kód banky, VS, KS, SS). U ostatních obratů mohlo dojít k chybnému naplnění poznámky. Po opravě je bankovní výpis České spořitelny MultiCash MT940 načítán správně.

Úloha - Automatický příjem výpisu v CZK - Název peněžního ústavu: Česká spořitelna MultiCash MT940


23.08.2021     Patch 9.11.050

Opravy

Zaúčtovat bankovní obrat z formuláře Rozúčtování

Při zaúčtování více bankovních obratů na jeden účetní doklad byl vytvořen účetní doklad i v případě, že nebyly vybrány obraty k zaúčtování. Po opravě, se vytiskne do reportu chybová hláška a účetní doklad se nevytvoří.

Účetnictví - Hromadné zaúčtování - Zaúčtovat
Automatické zaúčtování bankovních obratů

Oprava kontroly, která chybně označovala účetní doklad jako "Nevyrovnaný" i v případě, že účetní doklad byl správně vygenerován podle nadefinované účetní šablony.

Úloha - Ruční pořízení výpisu - Detail - Aut. zaúčtovat


12.07.2021     Patch 9.11.040

Opravy

Hromadné zaúčtování - Tisk reportu

Oprava reportu, který se tiskne po úspěšném zaúčtování bankovních obratů. Pokud částka obratu obsahovala více než šest cifer před desetinou čárkou. Pak docházelo k chybnému zápisu této částky do reportu.

Účetnictví - Hromadné zaúčtování - Zaúčtovat - Tisk


29.4.2021     Patch 9.11.000

Novinky

Aktualizované vydání pro verzi 9.11 Vytvořeno s použitím nových společných funkcí a knihoven.